top of page

ברוכים הבאים

37 תרגולי הבודהיסטווה

להרגיש. לכאוב. לִלמוֹד. לצמוח.

 

מייסד ומנהל את המכללה לטאותרפיה

"שלושים ושבעת תרגולי הבודהיסטווה"

מאת גְיָאלְסֶה תוֹגְמֶה זָאנְגְפּוֹ

 

 

נָאמוֹ לוקשווואראיה!

הלל ללוקשווארה!

 

בכל עת אני משתחווה בגוף, דיבור ותודעה אומרי כבוד למורה והמגן העילאי צ'נרזיג, אשר, אף כי הכיר כי כל התופעות כולן אינן באות ואינן הולכות, חותר אך בלבד לרווחתם של יצורים בני-חלוף.

הבודהות המושלמים, מקור לרווחה ואושר, עולים מתוך הגשמת הדהרמה הנעלה; והיות שזו תלויה בהכרת תרגולי הדהרמה, אסביר את תרגולי הבודהיסטוות.

1. כעת משהושגה ספינה נדירה זו של חירות ושפע , האזנה, הרהור ומדיטציה ללא הפסק, יום וליל, על מנת לשחרר אחרים ואת עצמך מאוקיינוס הקיום המעגלי, הוא תרגולם של הבודהיסטוות.

2. תודעת ההיקשרות לאהובים פוחזת כמים. תודעת השנאה לאויבים שורפת כאש. תודעת הבורות השוכחת מה יש לאמץ וממה להרפות שרויה באפלה. נטישת ארץ אבותיך המעוררת את שלושת אלה, הוא תרגולם של הבודהיסטוות.

 

3. בעזבך מקומות מזיקים, רגשות עוכרים פוחתים לאיטם. בהעדר הסחת דעת, פעילות טובה גוברת מאליה. במודעות צלולה, צומחים הבנת הדהרמה והביטחון בה. התבודדות במקומות נידחים הוא תרגולם של הבודהיסטוות.

 

4. בני לוויה משכבר ייפרדו זה מעל זה. עושר ורכוש שנצברו בעמל ייוותרו מאחור. התודעה, האורחת, תעזוב את אכסניית הגוף. שלא להטרד בענייני חיים אלה הוא תרגולם של הבודהיסטוות.

 

5. אם בהשפעת חבר מרעיך, שלושת הרעלים גוברים , פעילויות ההאזנה, ההרהור והמדיטציה דועכות, ואהבה וחמלה נמחות, אזי הסתלקות מחברה רעה זו הוא תרגולם של הבודהיסטוות.

 

6. כאשר חברים רוחניים נעלים הם מבטחך, בא הקץ לפגמיך ומעלותיך מתעצמות כירח המתמלא. הוקרת חברים רוחניים נעלים, אף יותר מגופך, הוא תרגולם של הבודהיסטוות.

 

7. במה יכולים אלי העולם, הכבולים אף הם בכלא הקיום המעגלי, להועיל לבריות? לפיכך, בחפשך מקלט, לקיחת מקלט בשלושת היקרים מכל שאינם מכזיבים הוא תרגולם של הבודהיסטוות.

 

8. המכניע אמר כי כל הסבל ללא-נשוא של שלושת מישורי הקיום הנמוכים הוא פרייה של עשיית הרע. לפיכך, לעד להישמר מעשיית הרע, אף במחיר חייך, הוא תרגולם של הבודיהיסטוות.

 

9. העונג של שלושת העולמות, כטיפת טל על גבעול עשב, עשוי לחלוף בן-רגע. החתירה למצב העילאי של שחרור שאינו בר-חלוף הוא תרגולם של הבודיהיסטוות.

 

10. כאשר סובלות אימותיך, אשר הראו לך חיבה מזמן ללא-התחלה, מה תועלת יש באושרך-שלך? לפיכך, פיתוח תודעת ההארה על מנת לשחרר ישויות אינספור הוא תרגולם של הבודהיסטוות.

 

11. הסבל באשר הוא בא משאיפה לאושרך-שלך; הבודהות המושלמים עולים מתוך התודעה הדואגת לזולת. לפיכך, החלפה מוחלטת של אושרך-שלך בסבל הזולת הוא תרגולם של הבודהיסטוות.

 

12. גם אם אדם, מונע בידי תאווה עזה, גונב את כל רכושך או מביא לגניבתו, הקדשת גופך, רכושך וסגולותיך שנצברו במשך שלושת הזמנים, לאותו אדם, הוא תרגולם של הבודהיסטוות.

13. גם אם מבקש אדם לערוף את ראשך על לא עוול בכפך, נטילת מעשיו הזדוניים על עצמך באמצעות כוחה של החמלה הוא תרגולם של הבודהיסטוות.

 

14. גם אם מפיץ אדם ברבבות העולמות דברים בגנותך, לשבח מתוך תודעה אוהבת את מעלותיו – זהו תרגולם של הבודהיסטוות.

 

15. גם אם מגלה אדם את פגמיך ומדבר אליך קשות בפני קהל רב, לראות בו מורה רוחני ולהוקיר אותו בענווה – זהו תרגולם של הבודהיסטוות.

 

16. גם אם אדם אותו טיפחת באהבת-אם רואה בך אויב, לכפול לו אהבתך, כאהבתה של אם לבנה החולה – זהו תרגולם של הבודהיסטוות.

 

17. גם אם, בפעולת גאוותו, אדם שווה לך או פחוּת ממך נוהג בך זלזול, לשֹימו, כמורך הרוחני, בכבוד רב על כתר ראשך – זהו תרגולם של הבודהיסטוות.

 

18. גם אם פרנסתך אינה מצויה ונוהגים בך זלזול, והנך קורבן למחלה אנושה ולרוחות רעות, ללא מורא ליטול את סבלם ומעשיהם הרעים של כל היצורים על עצמך – זהו תרגולם של הבודהיסטוות.

 

19. גם אם רבה תהילתך ואנשים רבים מוקירים אותך, והונך שווה לאוצרו של ויישְרָאוָאנה, בהכירך כי כבוד ושפע ארציים הם נטולי-ממש, אל יגבה לבבך – זהו תרגולם של הבודהיסטוות.

 

20. כל עוד לא הוכרע כעסך שהינו אויבך מבית, אויבים מחוץ, גם אם נוצחו, ירבו ויפרצו. לכן, כיבוש תודעתך בצבאות החמלה והאהבה הוא תרגולם של הבודהיסטוות.

 

21. תענוגות החושים הם כשתיית מי-מלח: ככל שמרבים בהם, כן גובר הצמאון. ויתור ללא-דיחוי על כל המוליד האחזות והשתוקקות הוא תרגולם של הבודהיסטוות.

 

22. כל אשר מופיע אינו אלא מופעה של התודעה; טבע התודעה מראשיתו הינו חופשי ממבנים מחשבתיים. בהכירך בכך, להמנע מהעסקת התודעה בשניות צופה-נצפה הוא תרגולם של הבודהיסטוות.

 

23. בראותך דבר נאה, אף כי הוא משובב עין כקשת-בענן בשמי הקיץ, לראותו כנטול-ממשות כמוה ולוותר על ההיקשרות אליו הוא תרגולם של הבודהיסטוות.

 

24. הסבל באשר הוא דומה למותו של ילד בחלום. ראיית התופעות האשלייתיות כממשיות מתישה את הכוחות. לפיכך, אל מול נסיבות לא רצויות, ראייתן כאשליה הוא תרגולם של הבודהיסטוות.

 

25. היות שהשואפים להארה מוכנים לוותר אפילו על גופם, ויתור על חפצים הוא מובן מאליו. לפיכך, אימון בנדיבות ללא ציפייה לגמול או לתוצאות טובות הוא תרגולם של הבודהיסטוות.

 

26. אם, בהעדר משמעת ומוסר, לא עולה בידך לפעול לרווחתך-שלך, השאיפה לפעול למען הזולת היא נלעגת. לפיכך, שמירה על משמעת מוסרית מבלי לשאוף למטרות ארציות הוא תרגולם של הבודהיסטוות.

 

27. לבודהיסטוות השואפים לשפעת סגולות טובות, כל עושי הרע הם כאוצר יקר. לפיכך, טיפוח סבלנות חופשית משנאה ואיבה כלפי כל אדם הוא תרגולם של הבודהיסטוות.

 

28. גם שְׁרָוָאקוֹת ופְּרַטְיֶקָבּודהות , הדואגים לטובתם-שלהם בלבד, עמלים ללא לאות כטורחים לכבות אש שאחזה בשערם. בראותך זאת, לטפח התמדה מלאת-חדווה, מקורן של כל התכונות הטובות, למען כל היצורים החיים – זהו תרגולם של הבודהיסטוות.

 

29. בהבינך כי רגשות שליליים מוכרעים כליל על-ידי תובנה שלובה במנוחה שלווה, טיפוח הריכוז המתעלה על ארבע ההשתקעויות נטולות-הצורה הוא תרגולם של הבודהיסטוות.

 

30. בהעדר חוכמה, לא ניתן להגיע להארה באמצעות חמש השלמויות האחרות. לפיכך, טיפוח אמצעים מיומנים וחכמה שמעבר לשלושת המעגלים הוא תרגולם של הבודהיסטוות.

 

31. ללא חקירה של שגיאותיך, יש ויבוצעו פעולות הנוגדות את הדהרמה תחת מעטה של תרגול הדהרמה. לפיכך, חקירת בורותך והכחדתה הוא תרגולם של הבודהיסטוות.

 

32. דיבור על חסרונותיהם של בודהיסטוות אחרים, הנובע מהשפעת רגשותיך השליליים, משחית אותך. לפיכך, הימנעות מעיסוק בפגמיהם של ההולכים בדרך המָהָיָאנה הוא תרגולם של הבודהיסטוות.

 

33. היות שוויכוחים על ענייני רכוש וכבוד פוגמים בפעילויות ההאזנה, ההרהור והמדיטציה, ויתור על ההיקשרות לבתיהם של חברים, קרובים ונדבנים הוא תרגולם של הבודהיסטוות.

 

34. מילים קשות מעכירות את תודעת הזולת ופוגמות בהליכות הבודהיסטוות. לפיכך, להמנע מדיבור פוגע שאיננו נעים לזולת, הוא תרגולם של הבודהיסטוות.

 

35. לאחר שרגשות מטרידים הפכו להרגל, קשה להשיבם לאחור בתרופות-נגד. בתשומת לב מתמדת, לשאת את חרב תרופת-הנגד ולהשמיד את הרגשות השליליים, כגון השתוקקות, ברגע הופעתם, הוא תרגולם של הבודהיסטוות.

 

36. בקצרה, בכל מעשה, יש לשאול: "מהו מצבה של תודעתי?" הגשמת רווחת הזולת באמצעות מודעות ותשומת לב מתמדת הוא תרגולם של הבודהיסטוות.

37. על מנת שסגולות חיוביות שנצברו בדרך זו יבערו את סבלם של כל היצורים, הקדשת סגולות אלה להארה מתוך החוכמה המכירה בטוהרם של שלושת המעגלים הוא תרגולם של הבודהיסטוות.

עבור אלה המבקשים ללכת בדרכי הבודהיסטוות, ניסחתי בשלושים ושבעת תרגולי הבודהיסטוות את אשר לימדו הנשגבים אודות משמעות הסוטרות, הטנטרות ופירושיהן.

בשל תבונתי הקלושה ותלמודי המועט, זה איננו חיבור שיסב עונג למלומדים; אולם מאחר שהסתמכתי על הסוטרות ועל דברם של הנשגבים, סבורני כי תרגולי הבודהיסטוות חפים משגיאות.

אולם, באשר אדם ירוד כמוני אינו יכול לרדת לחקרם של מעשי הבודהיסטוות, אני מפציר בנשגבים לסלוח לשגיאותי, ובכללן סתירות והנמקה בלתי-עקבית.

בזכות הסגולות החיוביות הנובעות מכך, לו יהיו כל הברואים, באמצעות תודעת ההארה הנעלה, היחסית והמוחלטת, שקולים למגן צ'נרזיג שאינו שרוי בקטבים של קיום או שלווה .

חיבור זה נכתב במערת נגוּלְצ'וּ רינְצֶ'ן על ידי הנזיר תוגְמֶה, פרשן הכתבים וההסברים, לתועלת עצמו וזולתו.

 

* הערות לתרגום לפי מספר הקטע:

5. שלושת הרעלים: האחזות ( אחיזה ), כעס (טינה ) ובורות.

7. שלושת היקרים מכל, או שלוש אבני החן, הם הבודהה, הדהרמה (תורתו) והסַנְגה (קהילת ההולכים בדרכו).

 

8. המכניע – הבודהה, זה שהכניע את הרגשות השליליים ואת מקורם.

 

28. שרוואקה - מי שהגיע לשחרור מסבל (נירוונה) בזכות האזנה לתורת הבודהה, אולם הארתו אינה מלאה והוא אינו יכול להביא אחרים להארה מלאה. פרטקיאבודהה – מי שהגיע לשחרור מסבל ללא הנחייתו של בודהה מואר לחלוטין, אך לא ניחן ביכולתם של הבודהות ללמד ולעזור לשאר היצורים להגיע להארה.

29. ארבע ההשתקעויות נטולות הצורה הם ארבעה מצבי מדיטציה לא מושלמים, שהשתקעות בהם מביאה ללידה מחדש ב"עולמות נטולי הצורה" ולא להארה.

30. שש השלמויות, המביאות אדם להארה: נדיבות, מוסר, סבלנות, מאמץ מלא-חדווה, ריכוז מדיטטיבי, חוכמה. "שלושת המעגלים" (The Three Spheres) הם אובייקט, סובייקט ופעולה, ובהעדרה של החוכמה רואים כל אחד מהם כבעל קיום עצמי.

תהליכי הטיפול בטאותרפיה

למכון הישראלי לטיפול בטראומה , התמכרויות, חוסר איזון נפשי, דיכאון, חרדה וחוסר תפקוד יש לנו מספר רב של דרכים לעזור לכם לחזור אל מסלול חייכם היצרני והיעיל.

אינדקס מטפלים טאותרפיה

לכל מי שזקוק לאנונימיות ואינו יכול להיחשף וזקוק למרחב אינטימי יש לנו מאגר מטפלים בכל רחבי הארץ. רבים מהצרכנים והמכורים הם אנשים מהמעמד הגבוה ומפחדים להיחשף. הפחד מוביל אותם לפסיכיאטרים שאין להם מושג איך לטפל בהתמכרויות חוץ מלתת עוד כדורים וסמים חוקיים, שזו קטסטרופה בפני עצמה.

קורס 12 הצעדים

גמילה אינה מחייבת ייסורים קשים, לכן ישנם רבים שמעדיפים להיות סטודנטים של ההחלמה ולא מטופלים, קורס 12 הצעדים מספק מסגרת התחלתית, יחד עם טיפול אישי יכול להתאים ל"מכורים" החדשים כאלה שהם מתפקדים, כאלה שמחפשים משענת לחיים ולייצר תהליך החלמה במקביל.

מרכז יום לטיפול בהתמכרויות

מרכז יום מתעוררים זו מסגרת יומית עד 5 ימים בשבוע, מסגרת אשר מתאימה למי שרוצה להיגמל במסגרת פתוחה ולעבור תהליך משנה חיים. שיטת טאותרפיה היא המובילה בישראל עם יכולת לייצר מוטיבציה לחיים, שינוי תפיסות וגישות הרסניות לחיים מלאים ומשמעותיים.

מסלולי הלימוד מכללת טאותרפיה
bottom of page