חיפוש
  • Dr Avraham Mizrahi

הטעות של הרב שמואל טל בגישתו ל-12 הצעדים

#הרבטל #12הצעדים #קורס12הצעדים #שיטת12הצעדים #לימודיהתמכרויות #טאותרפיה #הכשרתמאמנים


מאת : ד"ר מזרחי אברהםמה קורה במגזר הדתי עם ההתמכרות למין ולסמים | טאותרפיה 12 הצעדים
התמכרות לאלכוהול במגזר הדתי

האם הרב טל טעה ?

המכון הישראלי לטאותרפיה - התמחות בטיפול בכל סוגי ההתמכרויותהרב שמואל טל יצא בקריאה: להתרחק מרבנים המאמינים בשיטת '12 הצעדים' ראש ישיבת תורת החיים קובע בחוברת חדשה כי "אסור מהתורה לעשות שום שימוש טיפולי בשיטת 12 הצעדים מחמת הכפירה בעיקרי האמונה". על הרבנים האוחזים בשיטה "תכנים מקולקלים".

בנוסף לקריאה גם הוצאה חוברת שהוציאה ישיבת 'תורת החיים', תחת הכותרת: "חובת ההתרחקות משיטת 12 הצעדים והתיקון הנדרש" מובאים סיכומים מדבריו של ראש הישיבה הרב שמואל טל בנושא.

הטענה המרכזית של הרב טל ששיטה זו מכילה אלמנטים מובהקים של התפיסה הנוצרית, וככזו פסולה לחלוטין.


לטענת הרב שמואל טל תכנית 12 הצעדים "מעצבת את הדפוס ואת האופן של המענה האלוקי לתפילות בני האדם, ובעצם אלוקים משתעבד לאדם, ח"ו. הוא מחויב לענות לו ולהושיעו, בין אם ירצה בכך ובין אם לא. לפי היהדות עבודה רוחנית זו אסורה לחלוטין, כי האדם מצווה להתפלל אל ה', אך אין האדם רשאי"לעצב" את אופן קבלת התפילה על ידי ה'. לפעמים תפילה לא נענית כרגע, ואדרבה, לפעמים ה' אף מגביר על האדם את הקשיים והמניעות, כדי לבחון את האדם האם יתגבר ויתאמץ יותר, כמבואר בספרים".

אני משתדל ובאמת מתקשה להבין מהיכן לקח הרב טל את הטענה הזו ומי הטעה אותו בקשר למערכת היחסים של האדם עם אלוהיו.

​בשיטת 12 הצעדים ישנה הנחה שמערכת היחסים בין המכור לאלוהים התעוותה. המכור ציפה מאלוהים לקבל סמים אלכוהול, נשים, כסף ללא כל מאמץ. כל נושא הסמכות עבור המכור הוא מקור לעיוות רגשי וקוגנטיבי.

שיטת 12 הצעדים עושה תיקון מהותי במערכת היחסים של המכור עם אלוהיו, למשל בצעד השלישי מצווה האדם למסור את כל רצונותיו, חייו, משפחתו, ההחלמה שלו, הוא מוסר את עצמו לאלוהים כפי הבנתו באופן מוחלט ובלי תנאים.

בצעד 11 המכור עובר תהליך שבו ישנה הבנה עמוקה לתכלית האמונה, הוא מנסה להתאים את חייו ורצונותיו לרצון האל לאחר ברור עמוק שעשה עם עצמו, ברור בו הבין מהם הרצונות שלו, איך הוא רצה לכפות על אלוהים את הרצון האישי שלו כל חייו, ואיך הוא כעת מקבל את כל הטוב והרע שהם רק בעיניו כדבר הטוב ביותר שאלוהים נותן לו כרגע, גם אם יש קשיים הם לטובת האדם באופן מוחלט, האמונה הזו נובעת מהכרה שהכל לטובה בצעד 11 ולכן איני מבין את טענת הרב טל בסוגייה זו שנובעת בבירור מחוסר הבנה של 12 הצעדים.

הטענה ששורשי תכנית 12 הצעדים הם נוצריים נכונה בחלקה, רעיון ההתמסרות הוא רעיון יהודי אברהם אבינו היה הראשון שהתמסר לקול הפנימי ששמע "לך לך אל ארצך.......", הוא התמסר כל כולו גם כאשר הלך לעקוד את יצחק בנו בכורו.

כל הרעיונות הנוצריים הם היבט נוסף של היהדות, אך 12 הצעדים בלי קשר זו גישה שהתרחקה מהנצרות, התרחקה מהרעיונות הנוצריים מהסיבה שהם לא עזרו למכורים לאלכוהוליסטים, למכורים למין, למכורים לאוכל לשנות את דרכם.

גם היהדות וגם הנצרות וגם האיסלאם לא עוזרים למכורים ולכן הטענה שהרעיון הוא נוצרי זו טענה לא מציאותית.


טענה נוספת שבה הרב טל שהוא  מעלה ומצביע על סוגיית "ביטול הבחירה החופשית" כפי שהיא מתבטאת ב'12 הצעדים': "האדם חייב להודות שהוא "חסר אונים" ו"בלתי ניתן לניהול", דהיינו, אין לו שום כוח אנושי לעמוד בניסיונות ולקיים את מה שה' ציווה עליו. שום תחבולה שיעשה לא תעזור לו. דבר זה מהווה כפירה ביסוד האמונה של בחירה חופשית, והוא אחד מהיסודות הראשיים של אמונת הנצרות, שהאדם נועד לחטוא, ושאין לו שום סיכוי לתיקון ולתשובה אלא רק בחסדו וכפרתו של אותו האיש יש"ו.

גם כאן נקודת המבט לא מעמיקה, הרב טל מעוות את המציאות של והכוונה של תכנית 12 הצעדים. אתחיל מרעיון החטא, ביל ווילסון מייסד אלכוהוליסטים אנונימיים טען שהדבר הגדול שהוא עשה שהוא הפך את ההתמכרות, מחטא למחלה. הרב טל טועה שבתפיסת החטא כי תפיסת התכנית שאין למכור בחירה חופשית בזכות רעיון המחלה, שההתמכרות היא מחלה כרונית בלתי ניתנת לשליטה ולא מפני רעיון החטא.

רעיון הבחירה או איבוד חופש הבחירה אצל מכורים נכון ומדוייק. האם הרב טל ראה איך נראה מכור חרדי למין, או מכור לסמים קשים, או אכלן כפייתי, או מהמר כפייתי או אלכוהוליסט, האם כאשר הוא רואה אותו הוא באמת מאמין שיש לו בחירה.

כל הרעיון של שיטת 12 הצעדים היא להביא את האדם ממצב בו הוא נשלט על-ידי ההתמכרות, על  ידי דחפים בלתי נשלטים למצב שיש לו בחירה לא לפעול על הקול , הדחף שדוחף אותו להרס עצמי מתמשך. כל הרעיון של תפילת השלווה שהתכלית של 12 הצעדים היא לבחור, להגיע ליכולת בחירה בטוב, באמונה, באהבה, ברצון טוב. ולכן כל טענותיו של הרב טל אינן מדוייקות, מוטעות ולא נכונות.