top of page

העברה והעברה נגדית אירוטית | ד"ר מזרחי אברהם מייסד מכללת טאותרפיה

העברה והעברה נגדית אירוטית הן תופעות מורכבות ורגישות המתרחשות לעתים בין מטופלים למטפלים במהלך תהליך טיפולי. שיחה מרתקת בין פסיכולוגית למטפל מנוסה מאירה את הנושא מזוויות שונות ומספקת תובנות חשובות להתמודדות עם האתגרים הכרוכים בכך.


העברה והעברה נגדית אירוטית | ד"ר מזרחי אברהם מייסד מכללת טאותרפיה

העברה והעברה נגדית אירוטית | ד"ר מזרחי אברהם מייסד מכללת טאותרפיה
העברה והעברה נגדית אירוטית | ד"ר מזרחי אברהם מייסד מכללת טאותרפיה


ראשית, חשוב להבין את ההבדל בין העברה להעברה נגדית. העברה מתייחסת לתפיסות, רגשות ופנטזיות שהמטופל מפנה כלפי המטפל, לעתים על בסיס דמויות משמעותיות מעברו. לעומת זאת, העברה נגדית נוגעת לתגובות הרגשיות והמנטליות של המטפל כלפי המטופל. כשמדובר בהעברה אירוטית, עולים רגשות ומחשבות בעלי אופי מיני ורומנטי.


בעוד שתהליכים אלו מתרחשים באופן טבעי ולעתים אף בלתי נמנע, הם עלולים להוות סיכון משמעותי ליחסי מטפל-מטופל. קו הגבול העדין עלול להיטשטש, והמטפל עשוי להתפתות לניצול לרעה של כוחו ומעמדו. עם זאת, התעלמות מוחלטת מההעברה האירוטית וחוסר נכונות לגעת בנושאים מיניים עלולים אף הם לפגוע בתהליך הטיפולי.


הדרך הנכונה להתמודדות נעוצה במודעות, בהכלה ובשמירה על הגבולות הנדרשים. על המטפלים להיות מודעים לקיומן של העברות אירוטיות, לזהות סימנים מוקדמים ולהגיב בצורה מכילה ומכבדת. שיתוף בהדרכה ובטיפול אישי הוא קריטי להתמודדות עם הרגשות המורכבים והדילמות האתיות המתעוררות.


חשוב לזכור שההעברה האירוטית, על אף הקושי שהיא מציבה, מהווה גם הזדמנות יקרת ערך לצמיחה ולהתפתחות. היא משקפת לעתים קרובות צרכים רגשיים עמוקים וחסכים ביחסים קודמים של המטופל. טיפול רגיש ומיומן יכול להפוך את החוויה למרפאת, בהציעו תיקון חוויה במערכת יחסים בטוחה ומוגנת.


בה בעת, מוטלת על המטפלים האחריות לשמור בקפידה על הגבולות ועל מסגרת הטיפול. גילויי יתר של המטפל על רגשותיו האירוטיים, גם אם הם נעשים לכאורה לטובת המטופל, עלולים בקלות להסב נזק ולערער את האמון. נדרשים שיקול דעת, רגישות ואיפוק רב בבואנו להתערב סביב סוגיות אלו.


לסיכום, העברה והעברה נגדית אירוטית הן חלק בלתי נפרד מהמרחב הטיפולי ומחייבות התייחסות ראויה. הן מהוות אתגר מקצועי ואישי מורכב, אך גם טומנות בחובן פוטנציאל עצום לשינוי ולהתפתחות. על מטפלים מוטלת המשימה ללמוד להכיל, לווסת ולתעל אותן נכונה, מתוך אחריות ומחויבות עליונה לשלומם של המטופלים. בעזרת הכשרה נאותה, תמיכה והתבוננות פנימית מתמדת, ניתן להפוך מפגשים טעונים אלו למשמעותיים ולתורמים להליך הטיפולי כולו.
חשיבות ההבנה וההתמודדות עם העברה והעברה נגדית אירוטית:


העברה והעברה נגדית אירוטית הן תופעות מורכבות ורגישות המתרחשות לא אחת במערכת היחסים הטיפולית בין מטפלים למטופלים. הבנת המושגים הללו והיכולת להתמודד עמם בצורה מיטבית הן קריטיות להצלחת הטיפול ולשמירה על רווחתם הנפשית של שני הצדדים. שיחה מעמיקה בין פסיכולוגית ומטפל מנוסה מספקת הצצה מרתקת לעולם המורכב של ההעברות האירוטיות, על אתגריו והזדמנויותיו. דיון כן ופתוח בסוגיות אלו הוא הכרחי להתפתחותם המקצועית והאישית של אנשי מקצועות הטיפול.


הגדרת המושגים: העברה והעברה נגדית אירוטית


כדי לעסוק בנושא של העברה והעברה נגדית אירוטית, יש להכיר תחילה את ההגדרות והמאפיינים של המונחים הללו. העברה (Transference) מתארת את התהליך שבו המטופל מפנה כלפי המטפל רגשות, עמדות ודפוסי יחסים שמקורם בדמויות משמעותיות מעברו, כגון הורים או אחים. מדובר בתהליך לרוב לא מודע, שבו המטופל "מעביר" על המטפל תפיסות ותגובות שהתגבשו במערכות יחסים מוקדמות יותר. לעומת זאת, המונח העברה נגדית (Countertransference) מתייחס למכלול התגובות הרגשיות, המחשבתיות וההתנהגותיות של המטפל כלפי המטופל. גם כאן, עשויים להיות מעורבים היבטים הקשורים לעברו ולחוויותיו של המטפל עצמו.


ההעברות האירוטיות (Erotic Transference) הן סוג ספציפי של העברה, שבהן המטופל חש ומביע רגשות, משיכה ופנטזיות בעלות אופי מיני ורומנטי ביחס למטפל. רגשות אלו יכולים לנוע על רצף שבין הערכה וחיבה עמוקה ועד תשוקה מינית ממשית. באופן דומה, העברה נגדית אירוטית מתארת את התגובות האירוטיות והמיניות שמתעוררות במטפל עצמו ביחס למטופל. חשוב להבין שתהליכים אלו הם טבעיים ונפוצים, ואינם מעידים בהכרח על פתולוגיה כלשהי מצד המטופל או המטפל. יחד עם זאת, הם מציבים אתגר משמעותי ליחסי מטפל-מטופל ומחייבים התייחסות זהירה ומושכלת.


הסיכונים והאתגרים שבהעברות אירוטיות


כשמתפתחת העברה אירוטית בין מטופל למטפל, עולה הסכנה לחציית גבולות ולפגיעה באמון ובמסגרת הטיפולית. הפער המובנה בכוח ובסמכות בין המטפל למטופל, כמו גם הפגיעות והתלות הרגשית של המטופל, הופכים יחסים מיניים בין השניים לבעייתיים ביותר מבחינה אתית. מטפל שמנצל את מעמדו ואת השפעתו כדי לממש פנטזיות מיניות עם מטופל פוגע באופן חמור בשלומו הנפשי ובתהליך הטיפולי כולו.


אך גם כאשר לא מתרחשת הפרה בוטה של הגבולות, העברות אירוטיות מעמידות בפני המטפל דילמות אתיות ומקצועיות לא פשוטות. כיצד יש להגיב לגילויי משיכה ותשוקה מצד המטופל? האם וכיצד ניתן לדון בתכנים מיניים בחדר הטיפולים? מה קורה כשגם במטפל מתעוררים רגשות רומנטיים כלפי המטופל? סוגיות אלו מחייבות את המטפל לאזן בין הצורך ליצור קרבה וקשר אמפתי לבין שמירה על גבולות ברורים ועל עמדה מקצועית ואובייקטיבית. תהליך מורכב זה דורש מודעות עצמית גבוהה, כנות ויושרה, ונכונות להכיר בפגיעות ובהשפעות ההדדיות שמתרחשות במפגש הטיפולי.


חשיבות ההדרכה והטיפול האישי


בהתמודדות עם האתגרים שמציבות העברות והעברות נגדיות אירוטיות, מוטלת על המטפלים החובה לדאוג לעצמם ולרווחתם הנפשית. בראש ובראשונה, חיוני שמטפלים יקיימו מערך תומך של הדרכה מקצועית וטיפול אישי. מרחבים אלו מאפשרים לפרוק רגשות קשים, לאוורר התלבטויות ולקבל משוב אובייקטיבי על ההתנהלות בחדר הטיפולים. המדריך או המטפל של המטפל מציעים נקודת מבט חיצונית, שיכולה לזהות דפוסים בעייתיים, "נקודות עיוורון" והשלכות שהמטפל עצמו עלול להתקשות לראות.


במיוחד בתחום הרגיש של העברות אירוטיות, שבו מעורבים גם היבטים אישיים ואינטימיים של המטפל, יש ערך רב לעבודה העצמית ולחקירה המתמדת של עולמו הפנימי. התבוננות כנה של המטפל בנטיות, בפנטזיות ובצרכים שלו עצמו סביב מיניות ויחסים, מסייעת רבות ביצירת בסיס יציב ובריא לעבודתו הטיפולית. הטיפול האישי מספק לא רק תובנות, אלא גם חוויה מתקנת ומודל לחיקוי של התנהלות אתית וקשר מכבד ומכיל בין מטפל למטופל.


ההזדמנות שבהעברות אירוטיות


לצד הקשיים והסיכונים שטומנת בחובה ההעברה האירוטית, חשוב להכיר גם בפוטנציאל הגלום בה לצמיחה ולהתפתחות. במקרים רבים, כשמטופל פונה אל המטפל בהעברה אירוטית, הוא למעשה מבטא צורך עמוק ביחסים קרובים ואינטימיים. הדרך שבה הוא חווה ומבטא את התשוקה והמשיכה, לעתים בצורה נואשת או מוגזמת, משקפת פערים ופצעים רגשיים מן העבר.


טיפול רגיש ומיומן בהעברה האירוטית יכול להציע למטופל חוויה מתקנת ומרפאת. כשהמטפל מצליח להכיל את רגשות המטופל בלי לשפוט או להרחיק, אך גם בלי לממש את הפנטזיות המיניות, נוצר מרחב בטוח לחקירה ולעיבוד של תבניות יחסים כושלות. המטופל חווה אולי לראשונה בחייו קשר אינטימי ותומך שיש בו קרבה וחום, אך גם גבולות ברורים. הוא לומד שניתן להרגיש תשוקה ומשיכה מבלי שהדבר מוביל בהכרח למימוש מיני, ושאפשר לאהוב ולהיות נאהב גם כשהאהבה אינה באה לידי ביטוי פיזי.


עבור המטפל, ההתנסות בהעברה אירוטית מזמנת אף היא צמיחה והתפתחות משמעותיים. למידה להכיל את רגשות המטופל ולהגיב אליהם בצורה אמפתית אך גם מותחמת, דורשת בגרות רגשית, סבלנות ומיומנויות תקשורת גבוהות. המטפל נדרש להתמודד עם חרדות, פנטזיות וצרכים מיניים שמתעוררים בו עצמו, ולמצוא דרך לווסת אותם בצורה בריאה. המאמץ המתמיד להישאר נאמן לערכים האתיים ולטובת המטופל, גם כשהדבר קשה או מאתגר רגשית, מזכך ומעצים את הזהות המקצועית של המטפל.


חשיבות המודעות והפתיחות בשיח המקצועי


התופעה המורכבת של העברה והעברה נגדית אירוטית מחייבת את אנשי מקצועות הטיפול לקיים דיון פתוח, ענייני ומקיף בנושא. ההכרה בכך שמדובר בתהליכים נפוצים ובלתי נמנעים במידה רבה, עשויה להפחית התנגדויות ולאות בקרב מטפלים להתמודד עם הסוגיה. עם זאת, חשוב להדגיש שעצם הנטייה להעברות אירוטיות אינה מהווה הצדקה או תירוץ להתנהגות בלתי הולמת מצד מטפלים.


שיח גלוי ומכבד על היבטים אלו של הקשר הטיפולי, הן בהכשרה והן בפורומים מקצועיים שוטפים, יסייע רבות בהעלאת המודעות ובהפחתת הבושה והמבוכה שעדיין אופפים את הנושא. ככל שמטפלים ירגישו חופשיים יותר לשתף בחוויותיהם, בהתלבטויותיהם ובקשייהם, כך תצמח קהילה מקצועית חזקה ותומכת יותר. חשוב שהמסר יהיה ברור - אין לך להתמודד עם האתגרים הללו בגפך. המערכת צריכה לספק למטפלים את ההכשרה, ההדרכה, ומרחבי השיתוף שיאפשרו להם למלא את תפקידם המורכב בצורה מיטבית, מבלי לסכן את עצמם ואת מטופליהם.


המשמעות עבור המטופלים


בסופו של דבר, השאיפה לשכלל את ההתמודדות המקצועית והאישית עם העברות אירוטיות נובעת ממחויבות עמוקה לרווחתם ולהחלמתם של המטופלים. הבנה טובה יותר של הדינמיקה הזו והיכולת להתנהל בה בצורה בריאה, פותחת בפני המטופלים מרחב טיפולי בטוח ופורה יותר להתפתחות ולצמיחה. כשהמטפלת מצליח ליצור יחסי אמון ולהכיל את המטען הרגשי והמיני שהמטופל מביא, מתאפשרים ריפוי ושינוי אמיתיים.


עבור מטופלים רבים, ההתנסות בהעברה אירוטית מול מטפל קשוב ואמפתי מהווה הזדמנות נדירה לחוות את עצמם ואת יחסיהם באור חדש. המטופל המתאהב במטפלו, לרוב חווה לראשונה את האפשרות לבטא רגשות עזים ועמוקים בלי להיענש או להידחות. כשהמטפל מצליח להגיב לרגשות הללו בצורה מכילה אך גם שומרת גבולות, המטופל רוכש כלהלך לסיום המאמר:


סיכום - העברה אירוטית כהזדמנות וכאחריות


לסיכום, ההעברות האירוטיות מהוות נדבך מרכזי ובלתי נמנע בעבודה הטיפולית. על אף האתגרים המשמעותיים שהן מציבות בפני מטפלים ומטופלים כאחד, טמון בהן פוטנציאל אדיר לצמיחה, לשינוי ולהעמקת ההבנה העצמית. התמודדות בריאה ואחראית עם סוגיות אלו דורשת ממטפלים מודעות גבוהה, כנות, אומץ ומחויבות בלתי מתפשרת לטובת המטופלים.


אל לנו לחשוש או להירתע מנוכחותן של העברות אירוטיות בחדר הטיפול. תפקידנו הוא ללמוד לזהות אותן, להכיל אותן ולהשתמש בהן ככלים טיפוליים מועילים. בה בעת, עלינו לזכור תמיד כי מערכת היחסים הטיפולית מבוססת על פערי כוחות, ועל כן האחריות לשמירה על הגבולות מוטלת בראש ובראשונה עלינו, המטפלים.


ככל שנשכיל לקיים דיאלוג פתוח, מכבד ומעמיק יותר על ההיבטים הללו של הקשר הטיפולי, כך נצמח כקהילה מקצועית בעלת יכולת מובחרת להיטיב עם מטופלינו. בואו נושיט יד זה לזה, נשתף בחוויותינו, בידיעותינו ובתובנותינו, ונפלס במשותף את הדרך הנכונה להתנהלות מקצועית ואתית בצל ההעברות האירוטיות. בעשותנו כן, נזכה לראות את מטופלינו צומחים ומתפתחים לנגד עינינו, ואת עצמינו הופכים למטפלים ולבני אדם טובים יותר. אין זכות וחובה גדולות מאלו.
תובנות מרכזיות - ד"ר מזרחי אברהם:


1. העברה והעברה נגדית אירוטית הן תהליכים טבעיים בטיפול ויכולות לתרום לצמיחה ולהתפתחות של המטופלים.

2. חשוב שהמטפל יהיה מודע לתהליכי ההעברה וההעברה הנגדית כדי לא ליפול במלכודות ולפגוע במטופל.

3. המטפל צריך לזהות את הגבולות ולא לאבד אותם, תוך שמירה על המסגרת הטיפולית לטובת המטופל.

4. יש חשיבות רבה להדרכה ולהתייעצות כדי להתמודד נכון עם תהליכי העברה אירוטית במרחב הטיפולי.

5. ההעברה האירוטית יכולה לשקף חסכים רגשיים של המטופל ולתת הזדמנות לריפוי דרך הקשר הטיפולי.

6. על המטפל להיות קשוב לרמזים ולמסרים הסמויים של המטופל בנוגע למשיכה או לפנטזיות אירוטיות.

7. התערבויות המבוססות על חשיפה עצמית של המטפל לגבי רגשות אירוטיים צריכות להיעשות בזהירות ולטובת המטופל.

8. טיפול יעיל מאפשר מרחב לדיבור על מיניות ועל העברה אירוטית, תוך התחשבות ברגישות ובקצב של המטופל.

9. למטפלים חשוב להיות מודעים גם להעברות הנגדיות האירוטיות שלהם ולדעת להכיל אותן בלי לממש.

10. דיבור פתוח על מיניות ועל העברה אירוטית בטיפול יכול להוות חוויה מתקנת ומחזקת עבור המטופל."הכרה והתייחסות להעברה האירוטית בטיפול תורמת ליצירת מרחב בטוח לריפוי נפשי."


עצות מעשיות מכללת טאותרפיה:


1. שימו לב לרמזים ולאמירות של המטופל שיכולים להעיד על העברה אירוטית ונסו להבין את המשמעות שלהם.

2. אל תחששו לתת מקום לדיבור על מיניות ומשיכה בטיפול, זה יכול לפתוח פתח להתפתחות ולהעמקה.

3. היו קשובים גם לתחושות ולרגשות האירוטיים שלכם כמטפלים, אך זכרו לשמור על הגבולות.

4. במקרה של התלבטות לגבי התערבות או התמודדות עם העברה אירוטית, התייעצו עם מדריך או עם קולגות.

5. זכרו שההעברה האירוטית משקפת לרוב צרכים וחסכים רגשיים של המטופל ויכולה להיות הזדמנות לצמיחה.

6. שמרו על המסגרת הטיפולית והבהירו את הגבולות, אך אל תשכחו להכיל ולהתייחס בכבוד לרגשות של המטופל.מנטרות לדיבור עצמי:


במקום לומר: "אני לא יכול/ה לדבר על מיניות עם מטופלים", נסו: "אני מסוגל/ת להכיל ולהתייחס בצורה מקצועית לנושאי מיניות שעולים בטיפול."


במקום לומר: "העברות אירוטיות מאיימות עליי", נסו: "אני רואה בהעברות אירוטיות הזדמנות לצמיחה וריפוי עבור המטופל."


במקום לומר: "אני חושש/ת לאבד שליטה במצבים של העברה אירוטית", נסו: "אני סומך/ת על היכולת שלי לווסת רגשות ולשמור על הגבולות בטיפול."


במקום לומר: "אני לא מספיק טוב/ה להתמודד עם העברות אירוטיות", נסו: "אני מחויב/ת ללמידה ולהתפתחות בנושא ההתמודדות עם העברות אירוטיות."


במקום לומר: "מטופלים עם העברה אירוטית מקשים עליי", נסו: "אני מקבל/ת את האתגר לסייע למטופל דרך הבנה וטיפול בהעברה האירוטית שלו."שאלות מעוררות מחשבה:


1. כיצד לדעתכם ההתייחסות להעברה אירוטית בטיפול תלויה בהשקפת העולם התרבותית והחברתית?

2. האם אתם חושבים שיש הבדל בין גברים לנשים בהתמודדות עם העברות אירוטיות כמטפלים וכמטופלים?

3. איך הייתם מרגישים אם מטפל היה חושף בפניכם שיש לו רגשות אירוטיים כלפיכם במהלך טיפול?

4. האם לדעתכם חשוב יותר לתת מקום להעברות אירוטיות בטיפול או לשים על כך גבולות ברורים?

5. אילו אתגרים עשויים לעמוד בפני מטפלים המנסים להתמודד עם העברות אירוטיות של מטופלים?בחן את תודעתך:


1. האם שמתם לב אצלכם או אצל מטופלים לאמירות או לרמזים של העברה אירוטית? כיצד הגבתם או הייתם מגיבים?

2. נסו לזהות אצלכם רגשות, מחשבות או התנהגויות שעשויים להצביע על העברה נגדית אירוטית כלפי מטופל.

3. בפגישה הבאה עם מטופל, נסו להקשיב ולשים לב לפן המיני והאירוטי בשיח, גם אם הוא סמוי.

4. שאלו את עצמכם האם אתם מרגישים בנוח לדבר על מיניות ואירוטיקה בטיפול ומה יכול לעזור לכם בכך.

5. חשבו כיצד הייתם מנסחים התערבות טיפולית במקרה של העברה אירוטית מצד המטופל תוך שמירה על הגבולות.


העברה והעברה נגדית אירוטית | ד"ר מזרחי אברהם מייסד מכללת טאותרפיה

Comments


bottom of page