top of page

הצעד השישי | שיטת 12 הצעדים | מכללת טאותרפיה ד"ר מזרחי אברהם

טאותרפיה המכון הישראלי לטיפול בטראומה והתמכרויות


"היינו נכונים לחלוטין שאלוהים יסיר מאיתנו את כל הפגמים באופיינו."


גילוי האמת הוא מסע לגילוי המסתורין של היקום הטבעי ולהבנה מעמיקה של האנושות עצמה. בתחום המדע, זה נעשה באמצעות מחקר וניסויים כדי להבין טוב יותר את העולם סביבנו. אבל מה קורה כאשר אנחנו מביטים פנימה, מחפשים את האמת בתוכנו? ד"ר מזרחי אברהם, דרך מסעו להתעוררות, הפך לסמל של חיפוש זה דרך שיטת 12 הצעדים.


הצעד השישי | שיטת 12 הצעדים | מכללת טאותרפיה ד"ר מזרחי אברהם
קורס 12 הצעדים במכללה המובילה בישראל

לימודי פסיכותרפיה הוליסטית ממוקדת טראומה והתמכרויות

מרכז יום לטיפול בטראומה והתמכרויות, חוסר תפקוד וחוסר איזון נפשיהאמת של הצעד השישי - תשובות מאת ד"ר מזרחי אברהם


הצעד השישי בתכנית 12 הצעדים אומר: "היינו נכונים לחלוטין שאלוהים יסיר מאיתנו את כל הפגמים באופיינו."הרחבה על הצעד השישי


1. נכונות לשינוי:


 • הכרה בפגמים: לאחר ההודאה בצעד החמישי, על המשתתפים להכיר בפגמים שבאופיים ולרצות להשתחרר מהם.


 • נכונות מלאה: זהו שלב שבו על המשתתף להיות נכון לחלוטין ומוכן לשינוי פנימי עמוק.2. שיתוף פעולה עם כוח עליון:


 • בקשת עזרה: המשתתף פונה לכוח העליון, כפי שהוא מבין אותו, ומבקש עזרה וסיוע בהסרת הפגמים.


 • האמונה בתהליך: הצעד דורש אמונה בתהליך וביכולת של הכוח העליון לסייע בשינוי ובשחרור מהפגמים.
3. קבלה עצמית והשלמה:


 • קבלת המצב הקיים: המשתתף מקבל את המצב הקיים כפי שהוא, כולל הפגמים, ומבין שזה חלק מהתהליך.


 • השלמה עם השינויים: ישנה השלמה עם הצורך בשינוי ובקשת השחרור מהפגמים.
התהליך הפנימי בצעד השישי


1. הבנה והכרה בפגמים:


 • זיהוי פגמים: המשתתף עובר תהליך של זיהוי הפגמים באופיו, שהם תוצאה של ההתמכרות והחיים הקודמים.


 • הבנת ההשפעה: המשתתף מבין כיצד הפגמים הללו משפיעים על חייו ועל היחסים שלו עם הסביבה.
2. פיתוח נכונות לשינוי:


 • פתיחות לשינוי: המשתתף מפתח נכונות לשינוי ומתכונן לשחרור מהפגמים הללו.


 • עבודה פנימית: זהו שלב שבו המשתתף עובד על הפתיחות והנכונות שלו להשתנות, ומשחרר את ההתנגדות הפנימית.
3. קשר עם הכוח העליון:


 • בקשת עזרה: המשתתף פונה לכוח העליון ומבקש את עזרתו להסרת הפגמים.


 • חיזוק האמונה: התהליך מחזק את האמונה ביכולת של הכוח העליון לסייע בשינוי ולהביא להחלמה.
הצעד השישי בתכנית 12 הצעדים הוא שלב חשוב שבו המשתתף מפתח נכונות מלאה לשינוי פנימי עמוק. הצעד דורש הכרה בפגמים, בקשת עזרה מהכוח העליון ואמונה בתהליך. זהו שלב שבו המשתתף מקבל את המצב הקיים ומתכונן לשחרור מהפגמים, תוך עבודה פנימית ופיתוח נכונות לשינוי.הצעד השישי | שיטת 12 הצעדים | מכללת טאותרפיה ד"ר מזרחי אברהם
הצעד השישי | שיטת 12 הצעדים | מכללת טאותרפיה ד"ר מזרחי אברהם


העיקרון של נכונות


העיקרון של נכונות, כפי שהוא מוצג בתכנית 12 הצעדים, הוא עיקרון מרכזי בתהליך ההחלמה והשיקום. הנה הסבר מפורט על מה אומר העיקרון של נכונות:


מהו עיקרון הנכונות?


1. פתיחות לשינוי:


 • הכרה בצורך לשינוי: נכונות כוללת הכרה בכך שיש צורך בשינוי באורח החיים, בהרגלים, ובדרכי החשיבה שלנו.


 • פתיחות לרעיונות חדשים: מדובר ביכולת להיות פתוח לקבל רעיונות חדשים, שיטות טיפול והצעות מאחרים.
2. קבלה עצמית:


 • הכרת הפגמים: חלק מהנכונות הוא להכיר בפגמים ובחולשות שלנו ולא להיות מונעים מהאגו או מהכחשה.


 • קבלת המציאות: הנכונות כוללת קבלה של המציאות כפי שהיא, בלי לנסות לשנות אותה בכוח או להתכחש לה.
3. פעולה ומאמץ:


 • נכונות לפעול: לא מספיק רק להכיר בצורך לשינוי; הנכונות כוללת גם מוכנות לפעול ולבצע את השינויים הנדרשים.


 • מחויבות לתהליך: מדובר במחויבות מתמשכת לתהליך ההחלמה, תוך נכונות להתמודד עם האתגרים והקשיים שבדרך.
חשיבות הנכונות בתהליך ההחלמה


1. שבירת התנגדות פנימית:


 • מניעת הכחשה: הנכונות עוזרת לשבור את מנגנוני ההכחשה וההתנגדות הפנימיים, ולאפשר פתיחות לשינוי.


 • יצירת פתיחות לשיתוף פעולה: הנכונות מאפשרת לשתף פעולה עם מנחים, מטפלים, וחברים לתכנית, ולפעול יחד להשגת מטרות ההחלמה.2. בניית אמונה וביטחון:


 • חיזוק האמונה: הנכונות כוללת אמונה ביכולת שלנו להשתנות וביכולת של הכוח העליון (כפי שכל אחד מבין אותו) לסייע בתהליך.


 • ביטחון בתהליך: נכונות מחזקת את הביטחון בתהליך ההחלמה וביכולת לעבור את הקשיים שבדרך.3. פיתוח עמידות נפשית:


 • עמידה בקשיים: נכונות להתמודד עם קשיים ומשברים ולא לוותר, גם כאשר התהליך קשה ומאתגר.


 • חוסן נפשי: הנכונות מאפשרת לפתח חוסן נפשי ויכולת להתמודד עם שינויים ותהפוכות בחיים.
דוגמאות לנכונות בפועל


1. השתתפות בקבוצות תמיכה: נכונות להשתתף בקבוצות תמיכה ולשתף בחוויות וברגשות שלנו.

2. נכונות לשתף פעולה עם מנחה: עבודה עם מנחה או ספונסר בתכנית 12 הצעדים, ולקבל את ההדרכה והתמיכה שלו.

3. יישום צעדים יומיומיים: נכונות לבצע את הצעדים היומיומיים הנדרשים לתהליך ההחלמה, כמו תפילה, מדיטציה, ושמירה על אורח חיים בריא.
העיקרון של נכונות בתכנית 12 הצעדים הוא עיקרון מרכזי לתהליך ההחלמה והשיקום. הוא כולל פתיחות לשינוי, קבלה עצמית, מחויבות לפעולה והתמודדות עם קשיים. נכונות מאפשרת לשבור את מנגנוני ההכחשה, לבנות אמונה וביטחון, ולפתח עמידות נפשית לאורך התהליך.


מה הכוונה ב"לחלוטין"?המונח "לחלוטין" בצעד השישי של תכנית 12 הצעדים מתייחס למידה הגבוהה ביותר של נכונות ומחויבות לשינוי ולתהליך ההחלמה. המשמעות של להיות "נכון לחלוטין" היא להיות פתוח ומוכן בצורה מלאה ונחושה לשחרור הפגמים באופי ולהמשך התהליך ללא סייגים. הנה הסבר מפורט על המונח ועל אפשרותו בתהליך הצעדים:1. מחויבות מלאה:


 • נכונות ללא תנאים: להיות נכון לחלוטין פירושו להיות מוכן לשחרר את כל הפגמים באופי ללא שום תנאי או הסתייגות.


 • השלמה עם הצורך בשינוי: זה כולל השלמה מלאה עם הצורך בשינוי פנימי עמוק וקבלה של התהליך במלואו.2. פתיחות מוחלטת:


 • פתיחות לכל אפשרות: נכונות מוחלטת לקבל כל שינוי הנדרש, בין אם הוא נוח או קשה, ולהיות פתוח לכל אפשרות שתבוא בתהליך.


 • הסרת מכשולים פנימיים: זה כולל את ההסכמה להסיר את כל המחסומים הפנימיים, ההתנגדויות וההגנות שהאגו יוצר.
האם זה אפשרי לפי הצעדים?


1. הצורך בשאיפה לשלמות:


 • שאיפה מתמשכת: הצעד השישי מדבר על השאיפה להיות נכון לחלוטין, אף על פי שהשלמות אינה תמיד אפשרית. מדובר בתהליך מתמשך של עבודה על עצמנו ושיפור מתמיד.


 • קבלה של אי-שלמות: הכרה בכך שאף אחד אינו מושלם היא חלק מהתהליך, אך השאיפה והנכונות לשיפור מתמיד הם החשובים.2. התמודדות עם הפגמים:


 • מודעות עצמית: הצעד השישי מחייב אותנו להיות מודעים לפגמים שלנו ולהיות נכונים לשחרר אותם, גם אם זה תהליך ארוך ומאתגר.


 • עבודה פנימית מתמשכת: מדובר בעבודה פנימית מתמשכת שבאה לידי ביטוי בכל צעד ושעל בתכנית. הנכונות לשחרר את הפגמים היא זו שמניעה את התהליך קדימה.
3. תמיכה ושיתוף פעולה:


 • עזרה ותמיכה חיצונית: חלק מהתהליך כולל קבלת עזרה ותמיכה מאחרים – מנחים, חברים בתכנית, וכוח עליון – מה שמאפשר לנו להיות נכונים לחלוטין.


 • שיתוף ותקשורת: שיתוף עם אחרים בתהליך ההחלמה יכול לחזק את הנכונות שלנו ולהקל על ההתמודדות עם הפגמים והקושי בשחרורם.
הכוונה ב"לחלוטין" בצעד השישי היא לנכונות מלאה ומוחלטת לשינוי ולשחרור הפגמים באופי. אף על פי ששלמות אינה תמיד אפשרית, השאיפה להיות נכונים לחלוטין היא המניעה את התהליך ההחלמה קדימה. זהו תהליך מתמשך של מודעות עצמית, עבודה פנימית, קבלת תמיכה ושיתוף פעולה, שהופכים את הנכונות לשינוי למעשית וברת השגה.רק הכוח העליון יכול לשחרר אותנו מהפגמים


מדוע הפנייה לאלוהים לשחרור מהפגמים ולא לפעולה עצמית בלבד היא סוגיה מרכזית בתכנית 12 הצעדים, והיא נוגעת לתפיסות בסיסיות של כוח עליון, ענווה ושיתוף פעולה. הנה כמה הסברים על הרעיון הזה:


הכרה במגבלות אישיות


1. הבנת המגבלות:


 • הכרה בחוסר השליטה: בתכנית 12 הצעדים יש הכרה בכך שהמכורים איבדו שליטה על חייהם והתמכרותם. הפנייה לאלוהים מסמלת את ההכרה בכך שיש גבולות לכוח האישי שלנו ושלעיתים אנחנו זקוקים לעזרה חיצונית.


 • ענווה: הכרה בכך שאיננו כל-יכולים ושיש כוחות גדולים מאיתנו היא חלק חשוב בתהליך ההחלמה. הפנייה לכוח עליון משקפת ענווה והבנה שאנחנו צריכים עזרה.כוח עליון כתמיכה רוחנית


2. תמיכה רוחנית:


 • מקור כוח פנימי: עבור רבים, הפנייה לאלוהים או לכוח עליון מספקת מקור כוח פנימי, תמיכה רוחנית והנחיה. זה מאפשר להם למצוא עוגן רגשי ורוחני בתהליך ההחלמה.


 • חיזוק האמונה: הפנייה לכוח עליון מחזקת את האמונה והתקווה, שמסייעים להתמודד עם הקשיים והאתגרים בתהליך ההחלמה.שחרור ושליטה


3. שחרור מהשליטה:


 • הסרת העול: הפנייה לאלוהים מאפשרת למכורים לשחרר את העול של ההתמודדות לבד ולסמוך על עזרה חיצונית. זה מאפשר להם להתרכז בתהליך ההחלמה בלי להרגיש שהם צריכים לשלוט בכל פרט.


 • שחרור שליטה: זהו תהליך של שחרור השליטה והבנה שצריך לאפשר לדברים לקרות בקצב שלהם ובתמיכה רוחנית. • שינוי פנימי ועמוק


4. שינוי פנימי עמוק:


 • תהליך עמוק: הפנייה לאלוהים משקפת את ההבנה שהשינוי הנדרש הוא לא רק ברמת ההתנהגות, אלא שינוי פנימי ועמוק ברמת הנפש והרוח.


 • תהליך מתמשך: התהליך כולל עבודה מתמשכת ולא פתרון מידי. הפנייה לכוח עליון מסמלת את המסע הרוחני והפנימי המתמשך.
הפנייה לאלוהים לשחרור מהפגמים היא חלק מהותי בתכנית 12 הצעדים ומשקפת הכרה במגבלות האישיות, תמיכה רוחנית, שחרור מהשליטה ושינוי פנימי עמוק. זה מאפשר למכורים למצוא עוגן רוחני ולקבל עזרה והנחיה בתהליך ההחלמה, תוך ענווה והבנה שהם לא לבד במסע הזה.


הצעד השישי | שיטת 12 הצעדים | מכללת טאותרפיה ד"ר מזרחי אברהם
הצעד השישי | שיטת 12 הצעדים | מכללת טאותרפיה ד"ר מזרחי אברהם

האגו נצמד למוכר והידוע


הצעד השישי בתכנית 12 הצעדים מדגיש את המוכנות להשתחרר מהפגמים באופי שלנו ולבקש עזרה לשינוי. אחת הסיבות שאנשים מתקשים בשלב זה היא הנטייה האנושית להיצמד למוכר והידוע, אפילו אם הוא מזיק. הנה כמה נימוקים להסבר זה:


נימוקים להיצמדות למוכר והידוע


1. פחד מהבלתי נודע:


 • אי ודאות: שינוי מביא עמו אי ודאות, והאנשים באופן טבעי מפחדים ממה שהם לא יודעים או לא מבינים. המוכר והידוע, אפילו אם הוא מזיק, נותן תחושת ביטחון ויציבות.


 • חוסר שליטה: כאשר אנו מתמודדים עם שינוי, אנחנו מרגישים שאין לנו שליטה על התוצאה, וזה מפחיד מאוד. הידוע והמוכר נותנים תחושת שליטה מסוימת.2. נוחות והרגלים:


 • נוחות פסיכולוגית: אנשים נוטים להישאר באזורים הנוחים שלהם, גם אם הם כוללים הרגלים שליליים. השינוי דורש מאמץ ורצון לצאת מאזור הנוחות.


 • הרגלים מושרשים: ההרגלים הם חלק מהזהות שלנו ומהאופן שבו אנחנו תופסים את העולם. שינוי הרגלים דורש עבודה מודעת וקשה.3. זהות עצמית:


 • תפיסת העצמי: אנשים מזדהים עם ההרגלים והפגמים שלהם כחלק מהזהות העצמית. שינוי משמעותי באופי יכול לגרום לתחושת אובדן זהות.


 • ביטחון עצמי: הידוע והמוכר מספקים ביטחון עצמי, ואילו השינוי יכול להביא תחושת חוסר ביטחון ובלבול.4. חוסר אמונה בשינוי:


 • ספק עצמי: אנשים רבים לא מאמינים ביכולת שלהם להשתנות באמת. הפחד מכישלון והספק ביכולת האישית יכולים למנוע נכונות לשינוי.


 • פחד מכישלון: הניסיון להשתנות ולכשל יכול לגרום לתחושת אכזבה וכאב. אנשים מעדיפים להימנע מכאב זה ולהישאר במוכר.5. לחץ חברתי וסביבתי:


 • לחץ חברתי: הסביבה החברתית יכולה לעודד את השמירה על ההרגלים הישנים. חברים ומשפחה שאינם משתנים יכולים להקשות על הפרט לשנות את דרכיו.


 • תמיכה סביבתית: התמיכה הסביבתית בתהליך השינוי היא חשובה. כשאין תמיכה כזו, קשה יותר לעבור את השינוי.
יישום בצעד השישי


1. הכרה בצורך בשינוי:


 • הבנה שהמוכר מזיק: על המשתתף להכיר בכך שהמוכר והידוע אינם משרתים אותו ושהם חלק מהבעיה.


 • נכונות לשחרר: על המשתתף להיות נכון לשחרר את הפגמים וההרגלים המזיקים, אפילו אם זה מפחיד ולא נוח.2. בקשת עזרה:


 • פנייה לכוח עליון: בקשת עזרה מהכוח העליון מסמלת את ההכרה בכך שאנחנו לא יכולים לעשות את השינוי לבד.


 • תמיכה חברתית: קבלת תמיכה מחברים בתכנית וממנחים יכולה לעזור להתמודד עם הפחדים ולהתגבר על המכשולים.הנטייה להיצמד למוכר והידוע היא חלק טבעי מההתנהגות האנושית, המונעת על ידי פחד מהבלתי נודע, נוחות והרגלים מושרשים, זהות עצמית, חוסר אמונה בשינוי ולחץ חברתי וסביבתי. בצעד השישי, ההכרה בכך והנכונות לשחרר את הפגמים וההרגלים המזיקים מאפשרות להתמודד עם הפחדים ולבקש עזרה לשינוי אמיתי ועמוק.
משל זן שמתאים לנושא ההיצמדות למוכר והידוע ולצורך בשינוי פנימי:משל הזן - סיפור הקוף והאגוז


ביער גדול, קוף מצא עץ מיוחד שצמחו עליו אגוזים טעימים. האגוזים היו מונחים בתוך חורים בגזע העץ. הקוף, שהתאהב בטעם האגוזים, התחיל להכניס את ידו לתוך החור ולמשוך את האגוזים החוצה.


יום אחד, הכניס הקוף את ידו לתוך חור בגזע העץ והצליח לתפוס אגוז גדול ועסיסי במיוחד. אולם, כשהוא ניסה למשוך את ידו החוצה, הוא גילה שהחור קטן מדי כדי להוציא את ידו יחד עם האגוז. הקוף נתקע ולא יכול לשחרר את ידו מהעץ.


הקוף התחיל להילחץ, להשתולל ולנסות בכל כוחו לשחרר את ידו, אך ללא הצלחה. הוא לא היה מוכן לשחרר את האגוז, למרות שידו הייתה תקועה. הקוף לא הבין שהפתרון היחיד לשחרורו היה לשחרר את האגוז ולמשוך את ידו החוצה.מוסר ההשכל


המשל הזה מדבר על היצמדות למוכר והידוע. האגוז מייצג את ההרגלים והפגמים שאנחנו נאחזים בהם, אפילו כשהם גורמים לנו סבל ומונעים מאיתנו להתקדם. הקוף מייצג את ההתנהגות האנושית שלנו, כשאנחנו נתקעים במוכר והידוע ולא מוכנים לשחרר.


כמו הקוף, גם אנחנו לעיתים קרובות לא מבינים שהדרך לשחרור ושינוי אמיתי דורשת מאיתנו לשחרר את מה שמזיק לנו ולהתמודד עם הפחד מהשינוי. הפחד מהבלתי נודע והנוחות של המוכר מונעים מאיתנו לשחרר ולהתקדם.המשל הזה מלמד אותנו שכדי להתקדם ולהשתחרר מהפגמים וההרגלים המזיקים, עלינו להיות מוכנים לשחרר את האחיזה שלנו במוכר והידוע. זהו תהליך שדורש ענווה, פתיחות לשינוי ונכונות להתמודד עם הפחד מהבלתי נודע. בצעד השישי בתכנית 12 הצעדים, השחרור מהפגמים הוא הכרחי לשינוי אמיתי ולהתקדמות בתהליך ההחלמה.הצעד השישי | שיטת 12 הצעדים | מכללת טאותרפיה ד"ר מזרחי אברהם
הצעד השישי | שיטת 12 הצעדים | מכללת טאותרפיה ד"ר מזרחי אברהם


טאותרפיה - טיפולי גמילה שקיימים:הצעד השישי | שיטת 12 הצעדים | מכללת טאותרפיה ד"ר מזרחי אברהם
הצעד השישי | שיטת 12 הצעדים | מכללת טאותרפיה ד"ר מזרחי אברהם


שיטות גמילה ברחבי העולם


1. גמילה רפואית (Detoxification)


 • תהליך מבוקר: גמילה רפואית היא השלב הראשון בתהליך הטיפול בהתמכרות. במהלכו, מפסיקים את השימוש בכדורי מרשם תחת השגחה רפואית, תוך מתן תרופות להקלה על תסמיני הגמילה.


 • הקלת תסמינים: התרופות הניתנות יכולות לכלול תרופות להרגעת חרדה, נגד כאבים, ולמניעת פרכוסים.


2. טיפול פסיכותרפיה בשיטת טאותרפיה


 • טיפול קוגניטיבי-התנהגותי בשיטת טאותרפיה: טיפול זה מתמקד בזיהוי ושינוי דפוסי מחשבה והתנהגות שליליים הקשורים להתמכרות.

 • טיפול התנהגותי בגישת 12 הצעדים: משמש בעיקר לטיפול במכורים עם הפרעות אישיות, ומלמד מיומנויות התמודדות ושיפור רגשי.

 • טיפול פסיכודינמי: מתמקד בחקר הקשרים הרגשיים והחוויות המוקדמות שהובילו להתמכרות.3. טיפול קבוצתי ותמיכה חברתית


 • קבוצות תמיכה (Support Groups): קבוצות כמו נרקומנים אנונימיים (NA) ואלכוהוליסטים אנונימיים (AA) מציעות תמיכה ממכורים לשעבר באמצעות מפגשים קבועים.

 • טיפול משפחתי: כולל את המשפחה בטיפול כדי לשפר את מערכות היחסים והתמיכה המשפחתית.


4. טיפול אלטרנטיבי ומשלים מבית טאותרפיה


 • מדיטציה ויוגה: שיטות אלה מסייעות להפחתת לחץ, חרדה ולשיפור המודעות העצמית.

 • דיקור סיני: משמש לעיתים קרובות להפחתת תסמיני הגמילה והחשק לסם.

 • תזונה נכונה ופעילות גופנית**: משפרות את הבריאות הכללית ומסייעות לשיקום הגוף.


5. תוכניות שיקום (Rehabilitation Programs)


 • מרכזי גמילה (Inpatient Rehabilitation Centers): מטופלים נמצאים במרכז טיפול תחת השגחה מלאה, מקבלים טיפול פסיכולוגי, רפואי ו

 • תמיכה.

 • שיקום אמבולטורי (Outpatient Rehabilitation): המטופלים ממשיכים לחיות בביתם אך מגיעים לטיפולים והדרכות במרכז הגמילה.


6. טכנולוגיות חדשניות


 • ביופידבק (Biofeedback): טכנולוגיה זו עוזרת למטופלים ללמוד לשלוט על תגובות גופניות ולהפחית מתח.

 • מציאות מדומה (Virtual Reality Therapy): טיפול במציאות מדומה לשחזור מצבים שמעוררים חשק לסם וללמוד להתמודד איתם.


7. שיטות הוליסטיות ורוחניות


 • טיפול באומנות ובמוזיקה: משמשים להבעה רגשית ועיבוד חוויות.

 • תוכניות 12 צעדים**: מבוססות על עקרונות רוחניים ומתמקדות באחריות אישית ותמיכה קבוצתית.


סיכום


שיטות הגמילה מסמים מגוונות ומשתנות בהתאם לצרכי המטופל והמדיניות המקומית. גישות שונות משולבות לעיתים קרובות להשגת תוצאות מיטביות, תוך התחשבות במצבו הפיזי, הנפשי והסביבתי של המטופל.מניעה והסברה:


 • חינוך והסברה: העלאת מודעות לסיכונים ולנזקים הכרוכים בהתמכרות למין.

 • תמיכה בקהילה: יצירת סביבות תומכות ופעילויות חלופיות למשברי חיים.

 • מדיניות ציבורית: חקיקה ואכיפה להפחתת הזמינות והנגישות של תרופות המרשם.סיכום:


התמכרות למין היא בעיה מורכבת ורב-ממדית המשפיעה על המוח, הנפש והחברה. גמילה ממין יעילה דורשת גישה משולבת הכוללת תמיכה רפואית, פסיכולוגית וחברתית. מניעה והסברה הן כלים חשובים במאבק בהתמכרות לסמים.
"להיות אנושי פירושו לאהוב בני אדם, ולהיות חכם פירושו להכירם."טאותרפיה היא שיטת טיפול רב-תחומית המתמקדת בטיפול בהתמכרויות:הצעד השישי | שיטת 12 הצעדים | מכללת טאותרפיה ד"ר מזרחי אברהם
הצעד השישי | שיטת 12 הצעדים | מכללת טאותרפיה ד"ר מזרחי אברהםטאותרפיה היא שיטת טיפול רב-תחומית המתמקדת בטיפול בהתמכרויות ובבעיות נפשיות באמצעות גישה הוליסטית המשולבת עם עקרונות רוחניים, פסיכולוגיים ופיזיולוגיים. השיטה מושתתת על עקרונות של פילוסופיית ה"טאו" (Dao) הסינית, המדגישה איזון והרמוניה בין הגוף, הנפש והרוח. הנה סקירה של שיטת הטאותרפיה לגמילה וטיפול בהתמכרויות:


עקרונות בסיסיים של הטאותרפיה


1. איזון והרמוניה:


   - הטאותרפיה מתמקדת בהשגת איזון והרמוניה בין כל מרכיבי האדם: הגוף, הנפש והרוח. ההנחה היא כי חוסר איזון בין המרכיבים הללו מוביל להתמכרויות ולבעיות נפשיות.

  

2. עקרונות הטאו:


   - השיטה נשענת על עקרונות הטאו (דרך), המנחים את המטופל לשאוף לחיים מאוזנים והרמוניים. פילוסופיית הטאו מדגישה חיים בפשטות, בענווה ובהתאמה לזרימת החיים הטבעית.


3. גוף, נפש ורוח:


   - הטאותרפיה רואה את האדם כשלם ומשולב, ולא מתמקדת רק בתסמינים של ההתמכרות אלא גם בשורשים העמוקים יותר של הבעיה, כמו טראומות עבר, רגשות בלתי מעובדים וקשיים נפשיים.

מרכיבי הטיפול בטאותרפיה1. טכניקות רוחניות:


   - מדיטציה: מדיטציה משמשת ככלי מרכזי לטיפול, ומטרתה להשיג רוגע פנימי, איזון נפשי ורוחני, ולהפחית את המתח והלחץ.


   - תרגולי נשימה: תרגולים שמטרתם לשפר את היכולת של האדם לשלוט בנשימה ולחזק את הקשר בין הגוף לנפש.


2.טכניקות פסיכולוגיות:


   - טיפול קוגניטיבי-התנהגותי (CBT): עקרונות הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי משולבים עם עקרונות הטאו כדי לשנות דפוסי מחשבה והתנהגות מזיקים.


   - טיפול בטראומה: עבודה על עיבוד טראומות עבר ושחרור רגשות בלתי מעובדים שיכולים לתרום להתמכרות.


3. פעילות גופנית:


   - יוגה וצ'י גונג: תרגולים אלו משלבים תנועה, נשימה ומודעות פנימית, ומטרתם לחזק את הגוף, להרגיע את הנפש וליצור תחושת איזון והרמוניה.


   - פעילות גופנית כללית: פעילות גופנית סדירה משפרת את הבריאות הפיזית והנפשית ומפחיתה את הצורך בהתמכרות.


4. תזונה נכונה:


   - תזונה מאוזנת: הטאותרפיה מדגישה את החשיבות של תזונה מאוזנת ובריאה ככלי לשיפור הבריאות הפיזית והנפשית.


יתרונות הטאותרפיה בטיפול בהתמכרויות


1. גישה הוליסטית: השיטה מטפלת במטופל כמכלול ולא רק בתסמינים, מה שמאפשר התמודדות עם שורשי הבעיה.

2. שילוב של טכניקות שונות: הטאותרפיה משלבת מגוון רחב של טכניקות רוחניות, פסיכולוגיות ופיזיולוגיות, מה שמגביר את היעילות של הטיפול.

3. שיפור איכות החיים: על ידי השגת איזון והרמוניה, המטופלים חווים שיפור משמעותי באיכות החיים, בבריאות הפיזית ובתחושת הרווחה הנפשית.


סיכום


טאותרפיה היא שיטת טיפול הוליסטית שמשלבת עקרונות רוחניים, פסיכולוגיים ופיזיולוגיים לטיפול בהתמכרויות ובבעיות נפשיות. השיטה מתמקדת באיזון והרמוניה בין הגוף, הנפש והרוח, ומשלבת טכניקות כמו מדיטציה, תרגולי נשימה, טיפול קוגניטיבי-התנהגותי, יוגה וצ'י גונג, ותזונה נכונה. הגישה ההוליסטית של הטאותרפיה מאפשרת טיפול עמוק ואפקטיבי בשורשי ההתמכרות ומשפרת את איכות החיים של המטופלים.הצעד השישי | שיטת 12 הצעדים | מכללת טאותרפיה ד"ר מזרחי אברהםטאותרפיה מפעילה מרכז-יום לטיפול בהתמכרויות ובטראומה


טאותרפיה מפעילה מרכז יום לטיפול בהתמכרויות ובטראומה, המתמקד בגישה הוליסטית לשיקום וריפוי. המרכז מציע מגוון רחב של שירותים טיפוליים הנבנים על עקרונות הטאותרפיה, ומשלבים טכניקות רוחניות, פסיכולוגיות ופיזיולוגיות. הנה סיכום של המרכז והשירותים המוצעים בו:


מטרות המרכז


1. שיקום והתאוששות: לסייע למטופלים להתגבר על התמכרויות וטראומות ולשקם את חייהם.

2. השגת איזון והרמוניה: לטפח תחושת איזון והרמוניה בין הגוף, הנפש והרוח.

3. פיתוח כלים להתמודדות: להקנות למטופלים כלים מעשיים להתמודדות עם מתחים, חרדות ודחפים התמכרותיים.


שירותים ופעילויות במרכז


1. טיפול אישי:


   - פגישות ייעוץ: מפגשים אישיים עם מטפלים מוסמכים לטיפול בנושאים אישיים, רגשות ומצבי חרדה.


   - טיפול בטראומה: עבודה על עיבוד ושחרור טראומות עבר באמצעות טכניקות שונות כמו EMDR (עיבוד תנועות עיניים).


2. טיפול קבוצתי:


   - קבוצות תמיכה: קבוצות קטנות בהן משתתפים יכולים לשתף חוויות ולקבל תמיכה מחברים לקבוצה.


   - סדנאות טיפוליות: סדנאות שונות המתמקדות בנושאים כמו ניהול סטרס, פיתוח מיומנויות חברתיות והתמודדות עם דחפים.


3. טכניקות רוחניות:


   - מדיטציה: מפגשי מדיטציה יומיים המכוונים להשגת רוגע פנימי ואיזון נפשי.

   - תרגולי נשימה: טכניקות נשימה המיועדות להרגעה ולהתמודדות עם מתחים.


4. פעילות גופנית:


   - יוגה וצ'י קונג: שיעורים המשלבים תנועה, נשימה ומודעות פנימית, שמטרתם לחזק את הגוף ולהרגיע את הנפש.


   - פעילות גופנית כללית: פעילות גופנית מותאמת אישית לחיזוק הבריאות הפיזית.


5. תזונה נכונה:


   - הכוונה תזונתית: ייעוץ תזונתי מותאם אישית לשיפור הבריאות הכללית ולהתמודדות עם התמכרויות.


   -סדנאות בישול בריא: לימוד הכנת מזון בריא ומזין.יתרונות המרכז


1. גישה הוליסטית: המרכז מטפל במטופל כמכלול ולא רק בתסמיני ההתמכרות, מה שמאפשר התמודדות עמוקה ויסודית עם הבעיה.


2. שילוב טכניקות מגוונות: השילוב של טכניקות רוחניות, פסיכולוגיות ופיזיולוגיות מגביר את יעילות הטיפול.


3. סביבה תומכת ומעודדת: סביבה טיפולית מכילה ותומכת, המספקת למטופלים תחושת ביטחון ורוגע.


סיכום


מרכז היום של טאותרפיה לטיפול בהתמכרויות ובטראומה מציע גישה הוליסטית ושילוב של טכניקות רוחניות, פסיכולוגיות ופיזיולוגיות לטיפול ושיקום. המרכז מתמקד בהשגת איזון והרמוניה, פיתוח כלים להתמודדות ושיפור איכות החיים של המטופלים. באמצעות מגוון רחב של שירותים ופעילויות, המטופלים מקבלים תמיכה מקיפה ומותאמת אישית לשיקום וריפוי עמוק.

העתיד כבר כאן - הכשרת מטפלים בשיטת טאותרפיה להתמכרויות וטראומה מתוך אוכלוסיית המכורים הנקייםהכשרת מטפלים להתמכרויות מתוך אוכלוסיית המכורים הנקיים היא גישה יעילה ומועילה, בעיקר בשל ההבנה האישית והניסיון החיוני שיש למטפלים אלה. טאותרפיה, בגישתה ההוליסטית והרוחנית, מדגישה את החשיבות של חיבור אישי והבנה מעמיקה של תהליכי הגמילה והשיקום. הנה כמה היבטים חשובים על הכשרת מטפלים להתמכרויות בקרב מכורים נקיים בשיטת טאותרפיה:


יתרונות הכשרת מטפלים מתוך אוכלוסיית המכורים הנקיים:


1. הבנה וניסיון אישי:


   - חוויה אישית: מטפלים שעברו את תהליך ההתמכרות והגמילה בעצמם מבינים את המטופלים לעומק ומסוגלים להתחבר אליהם ברמה אישית.


   - השראה ודוגמה אישית: מכורים נקיים יכולים לשמש כדוגמה חיה למטופלים, ולהראות להם כי ניתן להתגבר על ההתמכרות ולחיות חיים בריאים ומלאים.


2. אמפתיה ואמינות:


   - אמפתיה חזקה: המטפלים יכולים להפגין אמפתיה אמיתית ולבנות קשרי אמון חזקים עם המטופלים, מאחר והם מבינים את האתגרים והקשיים שבדרך.


   - אמינות ואותנטיות: החוויות האישיות של המטפלים מוסיפות לאמינות שלהם בעיני המטופלים, מה שמקל על בניית מערכת יחסים טיפולית מוצלחת.


3. העצמה והשראה:


   - תהליך העצמה: הכשרת מטפלים מתוך אוכלוסיית המכורים הנקיים מאפשרת למכורים הנקיים לעבור תהליך העצמה אישי ולשמש כמובילים בקהילה שלהם.


   - מוטיבציה גבוהה: מטפלים אלו נוטים להיות בעלי מוטיבציה גבוהה לתרום ולעזור לאחרים, מתוך תחושת שליחות אישית ורצון לעזור לאנשים במצבים דומים.
תהליך ההכשרה בטאותרפיה


1. לימודים תיאורטיים:


   - פסיכולוגיה של ההתמכרות: הכשרה תיאורטית בנושאים כמו מנגנונים פסיכולוגיים של התמכרות, תסמיני גמילה והשלכות נפשיות.


   - עקרונות הטאותרפיה: לימוד עקרונות הטאותרפיה, כולל פילוסופיית הטאו, מדיטציה, טכניקות נשימה ואיזון גוף-נפש-רוח.


2. הכשרה מעשית:


   - סדנאות ותרגולים: השתתפות בסדנאות מעשיות הכוללות תרגולים של טכניקות טיפוליות שונות, כמו טיפול קוגניטיבי-התנהגותי, יוגה וצ'י גונג.


   - התנסות מעשית: עבודה מעשית תחת פיקוח במרכזי טיפול, הכוללת טיפול פרטני וקבוצתי.


3. פיתוח מיומנויות אישיות:


   - מיומנויות בין-אישיות: פיתוח מיומנויות תקשורת, אמפתיה והבנת צרכים של המטופלים.


   - ניהול עצמי: כלים לניהול עצמי, התמודדות עם לחצים ושמירה על איזון אישי כמטפלים.


4. תמיכה והמשך התפתחות:


   - ליווי ותמיכה: קבלת ליווי ותמיכה ממטפלים מנוסים לאורך כל תהליך ההכשרה ולאחר מכן.


   - המשך התפתחות מקצועית: עידוד להשתתפות בהשתלמויות והדרכות מקצועיות נוספות לשם המשך התפתחות מקצועית.


סיכום


הכשרת מטפלים להתמכרויות מתוך אוכלוסיית המכורים הנקיים בטאותרפיה מציעה גישה ייחודית ומעצימה לטיפול. מטפלים אלו מביאים עימם הבנה עמוקה וניסיון אישי, אמפתיה ואמינות גבוהה, ותשוקה עזה לעזור לאחרים.


תהליך ההכשרה כולל לימודים תיאורטיים, הכשרה מעשית, פיתוח מיומנויות בין-אישיות וניהול עצמי, וליווי מתמשך. גישה זו מאפשרת למכורים הנקיים לשמש כמובילים בקהילה ולתרום באופן משמעותי לשיקום ולריפוי של מטופלים אחרים.הצעד השישי | שיטת 12 הצעדים | מכללת טאותרפיה ד"ר מזרחי אברהם

Yorumlar


bottom of page