top of page

הצעד השלישי | שיטת 12 הצעדים | מכללת טאותרפיה ד"ר מזרחי אברהם

טאותרפיה המכון הישראלי לטיפול בטראומה והתמכרויות


"החלטנו למסור את חיינו ורצוננו להשגחת אלוהים כפי שאנו מבינים אותו"


גילוי האמת הוא מסע לגילוי המסתורין של היקום הטבעי ולהבנה מעמיקה של האנושות עצמה. בתחום המדע, זה נעשה באמצעות מחקר וניסויים כדי להבין טוב יותר את העולם סביבנו. אבל מה קורה כאשר אנחנו מביטים פנימה, מחפשים את האמת בתוכנו? ד"ר מזרחי אברהם, דרך מסעו להתעוררות, הפך לסמל של חיפוש זה דרך שיטת 12 הצעדים.


תלות הדדית | כל הקיום מצוי בתלות הדדית | מכללת טאותרפיה ד"ר מזרחי אברהם
קורס 12 הצעדים במכללה המובילה בישראל

לימודי פסיכותרפיה הוליסטית ממוקדת טראומה והתמכרויות

מרכז יום לטיפול בטראומה והתמכרויות, חוסר תפקוד וחוסר איזון נפשיהאמת של הצעד השלישי - תשובות מאת ד"ר מזרחי אברהם


הצעד השלישי בתוכנית 12 הצעדים הוא משמעותי ומרכזי בתהליך השינוי וההתפתחות האישית. הצעד הזה מדבר על ההחלטה למסור את הרצון והחיים להשגחת אלוהים, כפי שאנחנו מבינים אותו. הצעד הזה מבוסס על הרעיון של כניעה והאמונה בכוח עליון שיכול להוביל אותנו בדרך הנכונה.


הנה תיאור מפורט של הצעד השלישי:


1. החלטה: הצעד הזה מתחיל בהחלטה מודעת למסור את השליטה על חיינו. החלטה זו היא פעולה רצונית שאומרת שאנחנו מוכנים לתת למשהו גדול מאיתנו להדריך אותנו.


2. רצון וחיים: בצעד הזה, אנחנו לא רק מוסרים את הרצון שלנו אלא גם את חיינו. כלומר, אנחנו מוכנים לתת לכוח העליון להשפיע על כל תחום בחיינו, לא רק על ההתמכרות שלנו.


3. השגחת אלוהים: המונח "השגחת אלוהים" מתייחס לאמונה שיש כוח עליון שיכול להדריך אותנו ולהגן עלינו. כל אחד יכול להבין את המונח הזה בצורה שונה, בהתאם לאמונתו האישית.


4. כפי שאנחנו מבינים אותו: הצעד הזה מכיר בכך שלכל אחד יש הבנה אישית של אלוהים או כוח עליון. זה לא מחייב אמונה דתית מסוימת, אלא מאפשר לכל אחד לפרש את המושג בדרכו.


הצעד הזה דורש אמונה ואמון בכוח עליון, ומכין את הקרקע לצעדים הבאים בתוכנית, בהם אנחנו ממשיכים לעבוד על עצמנו ועל מערכות היחסים שלנו.
הצעד השלישי | שיטת 12 הצעדים | מכללת טאותרפיה ד"ר מזרחי אברהם
הצעד השלישי | שיטת 12 הצעדים | מכללת טאותרפיה ד"ר מזרחי אברהם


 "מה משמעות ההחלטה בצעד השלישי"


בצעד השלישי של תוכנית 12 הצעדים, המושג "החלטה" מקבל משמעות עמוקה ושונה בהשוואה להחלטות יומיומיות שמכורים עשויים לקבל. הנה כמה נקודות המבהירות את ההבדל:1. משמעות עמוקה ומחויבות רוחנית:


ההחלטה בצעד השלישי היא החלטה רוחנית ומחויבות אישית עמוקה, שכוללת מסירת השליטה והאחריות לחיים ולרצון לכוח עליון, כפי שהמכור מבין אותו. זו לא החלטה רגעית אלא שינוי יסודי בגישה ובאורח החיים.2. ויתור על שליטה אישית:


החלטות רבות שמכורים מקבלים בחיי היומיום מתמקדות בניסיון לשלוט במצבים, בתחושות ובתגובות. לעומת זאת, ההחלטה בצעד השלישי כוללת ויתור מודע על הצורך לשלוט ולהכווין את כל מהלך החיים והמסירה שלהם להשגחת כוח עליון.3. אחריות ואמון:


בצעד השלישי, המכור לוקח אחריות על חייו ועל ההתמכרות, אך במקביל גם מפתח אמון בכוח עליון שיעזור לו להתמודד עם הקשיים והאתגרים. זו החלטה שמבוססת על אמונה ואמון ולא רק על רצון אישי.4. שינוי בתפיסה העצמית:


ההחלטה בצעד השלישי דורשת מהמכור לשנות את תפיסתו העצמית ולהכיר בכך שהוא לא לבד במאבקו. ההבנה שיש כוח עליון שמדריך ומגן עליו מאפשרת למכור לחוות תחושת הקלה ושחרור.5. תהליך מתמשך:


ההחלטה למסור את החיים והרצון להשגחת כוח עליון היא תהליך מתמשך ודורש עבודה מתמדת והתמדה. זה לא רק מעשה אחד של קבלת החלטה, אלא דרך חיים חדשה שמתבטאת בפעולות ובבחירות יום-יומיות.6. כנות ופתיחות:


כדי לקבל את ההחלטה הזאת באמת, המכור חייב להיות כנה ופתוח עם עצמו ועם אחרים. זה כולל הכרה בקושי, בקבלת המגבלות האישיות, ובנכונות לקבל עזרה והכוונה חיצונית.7. ממקום של שבירה לתקווה:


ההחלטה בצעד השלישי מגיעה ממקום של שבירה והכרה בחוסר היכולת לשלוט בהתמכרות, אך מביאה עמה גם תקווה חדשה, בכך שהחיים מקבלים כיוון ומשמעות חדשה.


ההבדל הגדול הוא שבצעד השלישי, ההחלטה היא לשנות את מהות החיים על בסיס רוחני ולא רק החלטה בנוגע לפעולה או מטרה ספציפית. זו התחייבות מלאה ותמידית להניח את חיינו בידיים של כוח עליון וללכת בדרכו."אלוהים כפי שאני מבין אותו"


הצעד השלישי בתוכנית 12 הצעדים מכיל את הביטוי "אלוהים כפי שאני מבין אותו," ויש לכך משמעות פילוסופית ודתית עמוקה שיכולה להשפיע רבות על התהליך הרוחני והאישי של המכור. הנה כמה היבטים מרכזיים:


1. פירוש אישי של רוחניות:


הביטוי "כפי שאני מבין אותו" מאפשר לכל אדם לפרש את המושג של כוח עליון או אלוהים בצורה אישית ומיוחדת לו. זה מאפשר גישה פתוחה ורחבה לרוחניות, שאינה מוגבלת לדת מסוימת או להשקפה דתית מסוימת. בכך, כל אחד יכול למצוא את החיבור הרוחני שמתאים לו.2. הכלה וקבלה:


הגישה הזו מדגישה את ההכלה והקבלה של כל תפיסות העולם הרוחניות. היא מכירה בכך שיש דרכים רבות ושונות להבין ולהתחבר לאלוהים או לכוח עליון, ומכבדת את כל הדרכים הללו. זה גם מאפשר למכורים מדתות שונות לעבוד יחד על בסיס משותף של אמונה בכוח עליון.3. גמישות רוחנית:


המשמעות הפילוסופית של "כפי שאני מבין אותו" היא גמישות ופתיחות לשינויים בהבנה הרוחנית. אדם יכול לשנות ולהעמיק את הבנתו על אלוהים לאורך הזמן, בהתאם להתפתחות האישית והרוחנית שלו. זהו תהליך דינמי ולא סטטי.4. שחרור מלחץ דתי:


המושג הזה משחרר את המכור מהצורך להתאים עצמו לתפיסה דתית נוקשה או לדוקטרינה מסוימת. זה מאפשר לו למצוא את דרכו הרוחנית האישית ללא לחץ חיצוני להתאים לאמונה או מערכת ערכים מסוימת.5. הכרה במגבלות אנושיות:


ביטוי זה גם מכיר בכך שההבנה האנושית של אלוהים או כוח עליון היא מוגבלת ויחסית. זה מעודד ענווה והכרה בכך שאין לנו את כל התשובות, ושאנחנו יכולים ללמוד ולהתפתח ברוחניות כל הזמן.6. השתלבות בחיי היומיום:


המשמעות של "כפי שאני מבין אותו" מאפשרת למכור לשלב את האמונה הרוחנית בחיי היומיום שלו בצורה שמתאימה לאורח חייו ולאמונותיו האישיות. זה נותן לו כלים להתמודדות יומיומית עם האתגרים הרוחניים והפיזיים של ההתמכרות.7. קשר אישי לאלוהים:


הביטוי הזה מדגיש את החשיבות של קשר אישי וייחודי עם אלוהים או כוח עליון. זה מעודד את המכור לפתח מערכת יחסים רוחנית שאינה תלויה בהגדרות חיצוניות אלא מבוססת על החוויה האישית והאמת הפנימית שלו.8. השתלבות בקהילה:


למרות הגישה האישית, המושג הזה מאפשר גם השתלבות בקהילה רוחנית רחבה יותר, משום שהוא מבוסס על עקרונות של כבוד הדדי, הכלה וגמישות רוחנית. זה יכול לחזק את תחושת השייכות והקהילתיות.


המשמעות הפילוסופית והדתית של "אלוהים כפי שאני מבין אותו" היא בכך שהיא מאפשרת חופש רוחני, גמישות, הכלה וקבלה, תוך שהיא מקנה למכור את הכוח והתקווה להמשיך בתהליך השיקום והריפוי בצורה שמתאימה לו אישית.


התמסרות


המושג "התמסרות" בהקשר של תהליך השיקום והריפוי הוא רחב ומעמיק, וכולל מסירת רצון וחיים לכוח עליון או עקרון רוחני. הנה פירוט על המושגים "מסירה" ו"התמסרות" יחד עם דוגמאות מחיי היום-יום:


התמסרות היא פעולה של ויתור על שליטה עצמית וכניעה לרצון גדול יותר. היא כוללת קבלת מצב קיים בלי התנגדות פנימית, ומבטאת אמון וביטחון בכוח עליון או עקרון רוחני.מסירה


מסירה היא חלק מתהליך ההתמסרות, שבה אנחנו בוחרים באופן מודע להניח לדברים שלא בשליטתנו ולהפקיד אותם בידי כוח עליון. זו פעולה אקטיבית של שחרור.


דוגמאות מחיי היום-יום להתמסרות ומסירה1. קבלת אי ודאות


במקום לנסות לשלוט בכל פרט קטן בחיים ולהילחץ מכל שינוי לא צפוי, אדם שמתמסר יקבל את חוסר הוודאות כחלק מהחיים ויבטא אמון בכך שהדברים יסתדרו בסופו של דבר.


דוגמה: תכנון טיול ואז קבלת שינוי פתאומי בתוכניות בגלל מזג האוויר או נסיבות חיצוניות אחרות, ובמקום להילחץ, להאמין שהשינוי יביא חוויות חדשות.2. אמונה בתהליך שיקום


אדם שמקבל טיפול רפואי או פסיכולוגי ומתמסר לתהליך, יבטא אמון ויתמסר למטפלים ולתהליך עצמו, גם כאשר התוצאות אינן מיידיות.


דוגמה: חולה בסרטן שמתמסר לטיפול הכימותרפי, מקבל את הקשיים הכרוכים בו ומאמין שהטיפול יביא להחלמה.3. שחרור שליטה ביחסים בין-אישיים


ביחסים אישיים, התמסרות כוללת שחרור הצורך לשלוט ולהשפיע על התנהגותם של אחרים, ולהניח להם להיות כפי שהם.


דוגמה: הורה שמפסיק לנסות לכוון כל פרט בחיי ילדיו הבוגרים ומאפשר להם לקבל החלטות וללמוד מהן בעצמם.4. התמסרות לעבודה יצירתית


בתהליך יצירה, התמסרות יכולה לבוא לידי ביטוי בקבלת ההשראה כפי שהיא מגיעה ולא במאמץ כפוי ליצור תוצאה מסוימת.


דוגמה: סופר שמפסיק לנסות לכתוב לפי פורמולה מסוימת ומאפשר לעצמו לכתוב בצורה חופשית וזורמת, נותן למוזה להנחות אותו.5. התמודדות עם התמכרויות


בתהליך שיקום מהתמכרות, התמסרות כוללת הכרה בכך שלא ניתן לשלוט בהתמכרות לבד והפקדת השליטה בידיים של כוח עליון או קבוצת תמיכה.


דוגמה: מכור לאלכוהול שמחליט להצטרף לקבוצת AA (אלכוהוליסטים אנונימיים) ולסמוך על התהליך הקבוצתי ועל התמיכה שהם מציעים.6. שחרור מתח וחרדה


התמסרות יכולה להתבטא בשחרור מתח וחרדה על ידי תרגול מדיטציה או תפילה, ובהתמקדות בנשימה ובתחושת הרגע הנוכחי.


דוגמה: אדם שמרגיש מתח לפני מבחן חשוב ומתמסר לתרגול מדיטציה לפני המבחן, במקום להמשיך להילחץ ולחזור על החומר בצורה כפייתית.התמסרות ומסירה הן פעולות של ויתור על שליטה עצמית ואמון בכוח עליון או בתהליך רחב יותר. הן יכולות להביא לשחרור מתח, קבלה פנימית והתקדמות בתהליך הריפוי והשיקום. הדוגמאות מחיי היום-יום ממחישות כיצד ניתן ליישם את המושגים הללו במגוון תחומים בחיים.
הצעד השלישי | שיטת 12 הצעדים | מכללת טאותרפיה ד"ר מזרחי אברהם
הצעד השלישי | שיטת 12 הצעדים | מכללת טאותרפיה ד"ר מזרחי אברהםמסירת הרצון העצמי:


מסירת הרצון העצמי משמעותה ויתור על הרצון לשלוט באופן מוחלט בכל היבט של החיים, ובמקום זאת, אמונה וקבלה של כך שיש כוח עליון או גורל אשר מכוון את הדברים. זהו תהליך שדורש אמון, ענווה ופתיחות לשינוי. הנה דוגמאות שונות להמחשת מסירת הרצון העצמי:


דוגמאות למסירת הרצון העצמי


1. בעבודה


אדם שמסיר את רצונו לשלוט בכל פרט ופרט בעבודתו, מאפשר לעצמו ולצוות שלו לעבוד בצורה חופשית ויצירתית יותר.


דוגמה: מנהל פרויקט שמבין שלא הכל תלוי בו ומסמיך את חברי הצוות לקבל החלטות בתחומים שלהם, ובכך מחזק את תחושת האחריות וההעצמה של כל אחד מהם.2. במערכות יחסים


אדם שמוותר על הרצון לשלוט בתגובות ובהתנהגות של אחרים, ומתמקד בלהיות נוכח ותומך.


דוגמה: בן זוג שמבין שהוא לא יכול לשנות את התנהגות בן זוגו ומקבל אותו כפי שהוא, תומך בו בתהליכי השינוי שהוא עובר במקום להפעיל עליו לחץ לשנות.3. בהורות


הורה שמפסיק לנסות לשלוט בכל החלטה של ילדיו, ובמקום זאת מאפשר להם ללמוד ולהתפתח דרך החוויות האישיות שלהם.


דוגמה: הורה שמאפשר לילדו לבחור בעצמו את תחביביו ומסביר לו את ההשלכות של בחירותיו במקום לכפות עליו מה לעשות.4. בחיים רוחניים


אדם שמסיר את הרצון להבין ולהסביר כל פרט בחיים, ומסיר את הדאגות והלחצים בכך שהוא מפקיד את חייו בידי כוח עליון או עקרון רוחני.


דוגמה: אדם שמקבל את העובדה שלא הכל ניתן לשליטה או להבנה, ומתמסר למדיטציה או לתפילה מתוך אמונה שדברים יסתדרו בצורה הנכונה עבורו.5. בהתמודדות עם מחלה


אדם שמפסיק לנסות לשלוט על כל היבט של מחלתו, ומסיר את הדאגות בכך שהוא מקבל את הטיפול שמוצע לו ומאמין בתהליך הריפוי.


דוגמה: חולה שמתמסר לטיפול הרפואי, מקבל את ההנחיות של הרופאים ומאמין שהתהליך יוביל להחלמה, גם אם הוא לא מבין כל שלב ושלב בטיפול.6. בחיי היומיום


אדם שמפסיק לנסות לשלוט בכל פרט קטן בחיי היומיום, ומקבל את העובדה שדברים יכולים להשתנות בלי התראה מוקדמת.


דוגמה: אדם שמקבל באהבה עיכוב בתחבורה הציבורית ומנצל את הזמן הנוסף לקריאת ספר או להרהור במקום להילחץ ולהתעצבן.מסירת הרצון העצמי היא פעולה שמאפשרת לאדם לשחרר את הצורך בשליטה מוחלטת ולפתח אמון בתהליך החיים ובכוח עליון. היא מאפשרת חופש פנימי, קבלה ויכולת להתמודד עם שינויים ואתגרים בצורה רגועה יותר. הדוגמאות מראות כיצד ניתן ליישם את המושג הזה בתחומים שונים של החיים.


השגחת כוח עליון בתוכנית 12 הצעדים


בהקשר של תוכנית 12 הצעדים, המושג "השגחה" מתייחס להשגחת כוח עליון או אלוהים, כפי שהמשתתף מבין אותו. הכוח העליון הזה נתפס כמנחה, מגן ומכוון את המשתתף בתהליך השיקום והריפוי שלו. יש לציין שהמונח השגחה אינו מבטא שחרור טוטאלי ואם האדם ירצה את השליטה על חייו הוא מוזמן לקחת את חייו בחזרה. הנה פירוט של המשמעות של "השגחה" בהקשר זה:
1. אמונה ותלות בכוח עליון


המשתתף מכיר בכך שיש כוח עליון שיכול להעניק לו את הכוח וההכוונה הדרושים להתגבר על ההתמכרות ולחיות חיים בריאים ומשמעותיים. ההשגחה הזו נתפסת כמשענת ואור מנחה בדרך הקשה של השיקום.


דוגמה: משתתף שמאמין שיש כוח עליון שמנחה אותו ומספק לו את הכוח להתמודד עם הרצון לשתות אלכוהול.2. שחרור השליטה האישית


המשתתף לומד לשחרר את הצורך לשלוט בכל היבט של חייו ולהפקיד אותם בידיים של כוח עליון. זה מאפשר לו לקבל את מה שקורה בחייו מתוך אמונה שיש תוכנית גדולה יותר.


דוגמה: משתתף שמקבל באהבה ושחרור שינויים בלתי צפויים בחייו, מתוך אמונה שהם חלק מתוכנית עליונה.3. תחושת ביטחון ורוגע


האמונה בהשגחת כוח עליון מעניקה למשתתף תחושת ביטחון ורוגע, מתוך הידיעה שיש מישהו או משהו שמשגיח עליו ומנחה אותו בדרך הנכונה.


דוגמה: משתתף שמרגיש תחושת רוגע וביטחון כשהוא מתפלל או מתבונן במדיטציה, מתוך אמונה שכוח עליון שומר עליו.
4. הכוונה בקבלת החלטות


בהשגחה הכוח העליון משמש כמנחה בקבלת החלטות משמעותיות בחיים, וכמכוון לבחירות שנכונות ובריאות למשתתף.


דוגמה: משתתף שמתייעץ עם כוח עליון בתפילה לפני קבלת החלטה משמעותית בעבודה או במערכת יחסים.
5. תמיכה רגשית ורוחנית


הכוח העליון נתפס כתומך ומנחם בזמנים קשים, ומספק כוח ותקווה להמשיך בדרך השיקום.


דוגמה: משתתף שמרגיש תמיכה רגשית כאשר הוא פונה לכוח עליון בזמן של מצוקה או כאב.
המושג "השגחה" בתוכנית 12 הצעדים מתייחס לפיקוח, הכוונה ותמיכה של כוח עליון או אלוהים, כפי שהמשתתף מבין אותו. ההשגחה הזו מעניקה למשתתף תחושת ביטחון, רוגע והכוונה בתהליך השיקום, ומסייעת לו לשחרר את הצורך בשליטה ולהאמין שיש כוח גדול ממנו שמכוון את דרכו.


הצעד השלישי | שיטת 12 הצעדים | מכללת טאותרפיה ד"ר מזרחי אברהם
הצעד השלישי | שיטת 12 הצעדים | מכללת טאותרפיה ד"ר מזרחי אברהם


סיפור זן מרתק: על התמסרותהסיפור על הנזיר והנהר


במנזר זן עתיק שבמרכזו גן קסום ומפל מים, התגוררו נזירים רבים שחיפשו חוכמה ורוגע. אחד הנזירים הצעירים, נזיר בשם טאנשו, היה נרגש ונחוש למצוא את המשמעות העמוקה של ההתמסרות.


יום אחד, הגורו הזקן של המנזר, מאסטר ליאו, ביקש מטאנשו לבוא איתו לטיול לאורך הנהר הקרוב. כשהגיעו לנהר, מאסטר ליאו עצר והתבונן במים הזורמים. הוא פנה לטאנשו ואמר,


"בני, אם אתה רוצה להבין את ההתמסרות, עליך ללמוד מהנהר."


טאנשו, מבולבל, שאל, "כיצד יכול הנהר ללמד אותי על התמסרות?"


מאסטר ליאו חייך והשיב, "הסתכל על המים הזורמים. הם לא נאבקים, לא מתנגדים. הם פשוט זורמים, עוקבים אחרי הדרך שהטבע מכתיב להם. הם מתמסרים לנתיבם ומגיעים לים הגדול."


טאנשו הביט במים הזורמים והבין שהמים מקבלים את דרכם, אפילו כאשר יש מכשולים בדרך. הם לא מתנגדים לסלעים או לעיקולים, אלא זורמים סביבם, ממשיכים בנחישות ועדינות.


מאסטר ליאו המשיך, "כך גם אתה, טאנשו. כאשר אתה מתמסר לחיים ולא מנסה לשלוט בכל פרט, אתה מוצא שלווה פנימית. קבל את מה שקורה בנתיבך וזרום איתו, ממש כמו הנהר."


טאנשו התחיל להבין. הוא ראה כיצד הנהר זורם בקלות, לא מנסה לשנות את דרכו אלא מתמסר לה בזרימה חלקה. הוא החליט ליישם את הלקח הזה בחייו, לשחרר את הצורך בשליטה ולהתמסר לזרם החיים.


מאותו יום ואילך, טאנשו מצא שלווה ורוגע, לא נאבק עוד במכשולים אלא התמודד איתם בנחישות ועדינות, כמו הנהר. הוא הבין שההתמסרות היא מפתח לשלווה פנימית ולחיים מלאים ומשמעותיים.


טאותרפיה - טיפולי גמילה שקיימים:הצעד השלישי | שיטת 12 הצעדים | מכללת טאותרפיה ד"ר מזרחי אברהם
הצעד השלישי | שיטת 12 הצעדים | מכללת טאותרפיה ד"ר מזרחי אברהם


שיטות גמילה ברחבי העולם


1. גמילה רפואית (Detoxification)


 • תהליך מבוקר: גמילה רפואית היא השלב הראשון בתהליך הטיפול בהתמכרות. במהלכו, מפסיקים את השימוש בכדורי מרשם תחת השגחה רפואית, תוך מתן תרופות להקלה על תסמיני הגמילה.


 • הקלת תסמינים: התרופות הניתנות יכולות לכלול תרופות להרגעת חרדה, נגד כאבים, ולמניעת פרכוסים.


2. טיפול פסיכותרפיה בשיטת טאותרפיה


 • טיפול קוגניטיבי-התנהגותי בשיטת טאותרפיה: טיפול זה מתמקד בזיהוי ושינוי דפוסי מחשבה והתנהגות שליליים הקשורים להתמכרות.

 • טיפול התנהגותי בגישת 12 הצעדים: משמש בעיקר לטיפול במכורים עם הפרעות אישיות, ומלמד מיומנויות התמודדות ושיפור רגשי.

 • טיפול פסיכודינמי: מתמקד בחקר הקשרים הרגשיים והחוויות המוקדמות שהובילו להתמכרות.3. טיפול קבוצתי ותמיכה חברתית


 • קבוצות תמיכה (Support Groups): קבוצות כמו נרקומנים אנונימיים (NA) ואלכוהוליסטים אנונימיים (AA) מציעות תמיכה ממכורים לשעבר באמצעות מפגשים קבועים.

 • טיפול משפחתי: כולל את המשפחה בטיפול כדי לשפר את מערכות היחסים והתמיכה המשפחתית.


4. טיפול אלטרנטיבי ומשלים מבית טאותרפיה


 • מדיטציה ויוגה: שיטות אלה מסייעות להפחתת לחץ, חרדה ולשיפור המודעות העצמית.

 • דיקור סיני: משמש לעיתים קרובות להפחתת תסמיני הגמילה והחשק לסם.

 • תזונה נכונה ופעילות גופנית**: משפרות את הבריאות הכללית ומסייעות לשיקום הגוף.


5. תוכניות שיקום (Rehabilitation Programs)


 • מרכזי גמילה (Inpatient Rehabilitation Centers): מטופלים נמצאים במרכז טיפול תחת השגחה מלאה, מקבלים טיפול פסיכולוגי, רפואי ו

 • תמיכה.

 • שיקום אמבולטורי (Outpatient Rehabilitation): המטופלים ממשיכים לחיות בביתם אך מגיעים לטיפולים והדרכות במרכז הגמילה.


6. טכנולוגיות חדשניות


 • ביופידבק (Biofeedback): טכנולוגיה זו עוזרת למטופלים ללמוד לשלוט על תגובות גופניות ולהפחית מתח.

 • מציאות מדומה (Virtual Reality Therapy): טיפול במציאות מדומה לשחזור מצבים שמעוררים חשק לסם וללמוד להתמודד איתם.


7. שיטות הוליסטיות ורוחניות


 • טיפול באומנות ובמוזיקה: משמשים להבעה רגשית ועיבוד חוויות.

 • תוכניות 12 צעדים**: מבוססות על עקרונות רוחניים ומתמקדות באחריות אישית ותמיכה קבוצתית.


סיכום


שיטות הגמילה מסמים מגוונות ומשתנות בהתאם לצרכי המטופל והמדיניות המקומית. גישות שונות משולבות לעיתים קרובות להשגת תוצאות מיטביות, תוך התחשבות במצבו הפיזי, הנפשי והסביבתי של המטופל.מניעה והסברה:


 • חינוך והסברה: העלאת מודעות לסיכונים ולנזקים הכרוכים בהתמכרות למין.

 • תמיכה בקהילה: יצירת סביבות תומכות ופעילויות חלופיות למשברי חיים.

 • מדיניות ציבורית: חקיקה ואכיפה להפחתת הזמינות והנגישות של תרופות המרשם.סיכום:


התמכרות למין היא בעיה מורכבת ורב-ממדית המשפיעה על המוח, הנפש והחברה. גמילה ממין יעילה דורשת גישה משולבת הכוללת תמיכה רפואית, פסיכולוגית וחברתית. מניעה והסברה הן כלים חשובים במאבק בהתמכרות לסמים.
"להיות אנושי פירושו לאהוב בני אדם, ולהיות חכם פירושו להכירם."טאותרפיה היא שיטת טיפול רב-תחומית המתמקדת בטיפול בהתמכרויות:הצעד השלישי | שיטת 12 הצעדים | מכללת טאותרפיה ד"ר מזרחי אברהם
הצעד השלישי | שיטת 12 הצעדים | מכללת טאותרפיה ד"ר מזרחי אברהםטאותרפיה היא שיטת טיפול רב-תחומית המתמקדת בטיפול בהתמכרויות ובבעיות נפשיות באמצעות גישה הוליסטית המשולבת עם עקרונות רוחניים, פסיכולוגיים ופיזיולוגיים. השיטה מושתתת על עקרונות של פילוסופיית ה"טאו" (Dao) הסינית, המדגישה איזון והרמוניה בין הגוף, הנפש והרוח. הנה סקירה של שיטת הטאותרפיה לגמילה וטיפול בהתמכרויות:


עקרונות בסיסיים של הטאותרפיה


1. איזון והרמוניה:


   - הטאותרפיה מתמקדת בהשגת איזון והרמוניה בין כל מרכיבי האדם: הגוף, הנפש והרוח. ההנחה היא כי חוסר איזון בין המרכיבים הללו מוביל להתמכרויות ולבעיות נפשיות.

  

2. עקרונות הטאו:


   - השיטה נשענת על עקרונות הטאו (דרך), המנחים את המטופל לשאוף לחיים מאוזנים והרמוניים. פילוסופיית הטאו מדגישה חיים בפשטות, בענווה ובהתאמה לזרימת החיים הטבעית.


3. גוף, נפש ורוח:


   - הטאותרפיה רואה את האדם כשלם ומשולב, ולא מתמקדת רק בתסמינים של ההתמכרות אלא גם בשורשים העמוקים יותר של הבעיה, כמו טראומות עבר, רגשות בלתי מעובדים וקשיים נפשיים.

מרכיבי הטיפול בטאותרפיה1. טכניקות רוחניות:


   - מדיטציה: מדיטציה משמשת ככלי מרכזי לטיפול, ומטרתה להשיג רוגע פנימי, איזון נפשי ורוחני, ולהפחית את המתח והלחץ.


   - תרגולי נשימה: תרגולים שמטרתם לשפר את היכולת של האדם לשלוט בנשימה ולחזק את הקשר בין הגוף לנפש.


2.טכניקות פסיכולוגיות:


   - טיפול קוגניטיבי-התנהגותי (CBT): עקרונות הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי משולבים עם עקרונות הטאו כדי לשנות דפוסי מחשבה והתנהגות מזיקים.


   - טיפול בטראומה: עבודה על עיבוד טראומות עבר ושחרור רגשות בלתי מעובדים שיכולים לתרום להתמכרות.


3. פעילות גופנית:


   - יוגה וצ'י גונג: תרגולים אלו משלבים תנועה, נשימה ומודעות פנימית, ומטרתם לחזק את הגוף, להרגיע את הנפש וליצור תחושת איזון והרמוניה.


   - פעילות גופנית כללית: פעילות גופנית סדירה משפרת את הבריאות הפיזית והנפשית ומפחיתה את הצורך בהתמכרות.


4. תזונה נכונה:


   - תזונה מאוזנת: הטאותרפיה מדגישה את החשיבות של תזונה מאוזנת ובריאה ככלי לשיפור הבריאות הפיזית והנפשית.


יתרונות הטאותרפיה בטיפול בהתמכרויות


1. גישה הוליסטית: השיטה מטפלת במטופל כמכלול ולא רק בתסמינים, מה שמאפשר התמודדות עם שורשי הבעיה.

2. שילוב של טכניקות שונות: הטאותרפיה משלבת מגוון רחב של טכניקות רוחניות, פסיכולוגיות ופיזיולוגיות, מה שמגביר את היעילות של הטיפול.

3. שיפור איכות החיים: על ידי השגת איזון והרמוניה, המטופלים חווים שיפור משמעותי באיכות החיים, בבריאות הפיזית ובתחושת הרווחה הנפשית.


סיכום


טאותרפיה היא שיטת טיפול הוליסטית שמשלבת עקרונות רוחניים, פסיכולוגיים ופיזיולוגיים לטיפול בהתמכרויות ובבעיות נפשיות. השיטה מתמקדת באיזון והרמוניה בין הגוף, הנפש והרוח, ומשלבת טכניקות כמו מדיטציה, תרגולי נשימה, טיפול קוגניטיבי-התנהגותי, יוגה וצ'י גונג, ותזונה נכונה. הגישה ההוליסטית של הטאותרפיה מאפשרת טיפול עמוק ואפקטיבי בשורשי ההתמכרות ומשפרת את איכות החיים של המטופלים.הצעד השלישי | שיטת 12 הצעדים | מכללת טאותרפיה ד"ר מזרחי אברהםטאותרפיה מפעילה מרכז-יום לטיפול בהתמכרויות ובטראומה


טאותרפיה מפעילה מרכז יום לטיפול בהתמכרויות ובטראומה, המתמקד בגישה הוליסטית לשיקום וריפוי. המרכז מציע מגוון רחב של שירותים טיפוליים הנבנים על עקרונות הטאותרפיה, ומשלבים טכניקות רוחניות, פסיכולוגיות ופיזיולוגיות. הנה סיכום של המרכז והשירותים המוצעים בו:


מטרות המרכז


1. שיקום והתאוששות: לסייע למטופלים להתגבר על התמכרויות וטראומות ולשקם את חייהם.

2. השגת איזון והרמוניה: לטפח תחושת איזון והרמוניה בין הגוף, הנפש והרוח.

3. פיתוח כלים להתמודדות: להקנות למטופלים כלים מעשיים להתמודדות עם מתחים, חרדות ודחפים התמכרותיים.


שירותים ופעילויות במרכז


1. טיפול אישי:


   - פגישות ייעוץ: מפגשים אישיים עם מטפלים מוסמכים לטיפול בנושאים אישיים, רגשות ומצבי חרדה.


   - טיפול בטראומה: עבודה על עיבוד ושחרור טראומות עבר באמצעות טכניקות שונות כמו EMDR (עיבוד תנועות עיניים).


2. טיפול קבוצתי:


   - קבוצות תמיכה: קבוצות קטנות בהן משתתפים יכולים לשתף חוויות ולקבל תמיכה מחברים לקבוצה.


   - סדנאות טיפוליות: סדנאות שונות המתמקדות בנושאים כמו ניהול סטרס, פיתוח מיומנויות חברתיות והתמודדות עם דחפים.


3. טכניקות רוחניות:


   - מדיטציה: מפגשי מדיטציה יומיים המכוונים להשגת רוגע פנימי ואיזון נפשי.

   - תרגולי נשימה: טכניקות נשימה המיועדות להרגעה ולהתמודדות עם מתחים.


4. פעילות גופנית:


   - יוגה וצ'י קונג: שיעורים המשלבים תנועה, נשימה ומודעות פנימית, שמטרתם לחזק את הגוף ולהרגיע את הנפש.


   - פעילות גופנית כללית: פעילות גופנית מותאמת אישית לחיזוק הבריאות הפיזית.


5. תזונה נכונה:


   - הכוונה תזונתית: ייעוץ תזונתי מותאם אישית לשיפור הבריאות הכללית ולהתמודדות עם התמכרויות.


   -סדנאות בישול בריא: לימוד הכנת מזון בריא ומזין.יתרונות המרכז


1. גישה הוליסטית: המרכז מטפל במטופל כמכלול ולא רק בתסמיני ההתמכרות, מה שמאפשר התמודדות עמוקה ויסודית עם הבעיה.


2. שילוב טכניקות מגוונות: השילוב של טכניקות רוחניות, פסיכולוגיות ופיזיולוגיות מגביר את יעילות הטיפול.


3. סביבה תומכת ומעודדת: סביבה טיפולית מכילה ותומכת, המספקת למטופלים תחושת ביטחון ורוגע.


סיכום


מרכז היום של טאותרפיה לטיפול בהתמכרויות ובטראומה מציע גישה הוליסטית ושילוב של טכניקות רוחניות, פסיכולוגיות ופיזיולוגיות לטיפול ושיקום. המרכז מתמקד בהשגת איזון והרמוניה, פיתוח כלים להתמודדות ושיפור איכות החיים של המטופלים. באמצעות מגוון רחב של שירותים ופעילויות, המטופלים מקבלים תמיכה מקיפה ומותאמת אישית לשיקום וריפוי עמוק.

העתיד כבר כאן - הכשרת מטפלים בשיטת טאותרפיה להתמכרויות וטראומה מתוך אוכלוסיית המכורים הנקייםהכשרת מטפלים להתמכרויות מתוך אוכלוסיית המכורים הנקיים היא גישה יעילה ומועילה, בעיקר בשל ההבנה האישית והניסיון החיוני שיש למטפלים אלה. טאותרפיה, בגישתה ההוליסטית והרוחנית, מדגישה את החשיבות של חיבור אישי והבנה מעמיקה של תהליכי הגמילה והשיקום. הנה כמה היבטים חשובים על הכשרת מטפלים להתמכרויות בקרב מכורים נקיים בשיטת טאותרפיה:


יתרונות הכשרת מטפלים מתוך אוכלוסיית המכורים הנקיים:


1. הבנה וניסיון אישי:


   - חוויה אישית: מטפלים שעברו את תהליך ההתמכרות והגמילה בעצמם מבינים את המטופלים לעומק ומסוגלים להתחבר אליהם ברמה אישית.


   - השראה ודוגמה אישית: מכורים נקיים יכולים לשמש כדוגמה חיה למטופלים, ולהראות להם כי ניתן להתגבר על ההתמכרות ולחיות חיים בריאים ומלאים.


2. אמפתיה ואמינות:


   - אמפתיה חזקה: המטפלים יכולים להפגין אמפתיה אמיתית ולבנות קשרי אמון חזקים עם המטופלים, מאחר והם מבינים את האתגרים והקשיים שבדרך.


   - אמינות ואותנטיות: החוויות האישיות של המטפלים מוסיפות לאמינות שלהם בעיני המטופלים, מה שמקל על בניית מערכת יחסים טיפולית מוצלחת.


3. העצמה והשראה:


   - תהליך העצמה: הכשרת מטפלים מתוך אוכלוסיית המכורים הנקיים מאפשרת למכורים הנקיים לעבור תהליך העצמה אישי ולשמש כמובילים בקהילה שלהם.


   - מוטיבציה גבוהה: מטפלים אלו נוטים להיות בעלי מוטיבציה גבוהה לתרום ולעזור לאחרים, מתוך תחושת שליחות אישית ורצון לעזור לאנשים במצבים דומים.
תהליך ההכשרה בטאותרפיה


1. לימודים תיאורטיים:


   - פסיכולוגיה של ההתמכרות: הכשרה תיאורטית בנושאים כמו מנגנונים פסיכולוגיים של התמכרות, תסמיני גמילה והשלכות נפשיות.


   - עקרונות הטאותרפיה: לימוד עקרונות הטאותרפיה, כולל פילוסופיית הטאו, מדיטציה, טכניקות נשימה ואיזון גוף-נפש-רוח.


2. הכשרה מעשית:


   - סדנאות ותרגולים: השתתפות בסדנאות מעשיות הכוללות תרגולים של טכניקות טיפוליות שונות, כמו טיפול קוגניטיבי-התנהגותי, יוגה וצ'י גונג.


   - התנסות מעשית: עבודה מעשית תחת פיקוח במרכזי טיפול, הכוללת טיפול פרטני וקבוצתי.


3. פיתוח מיומנויות אישיות:


   - מיומנויות בין-אישיות: פיתוח מיומנויות תקשורת, אמפתיה והבנת צרכים של המטופלים.


   - ניהול עצמי: כלים לניהול עצמי, התמודדות עם לחצים ושמירה על איזון אישי כמטפלים.


4. תמיכה והמשך התפתחות:


   - ליווי ותמיכה: קבלת ליווי ותמיכה ממטפלים מנוסים לאורך כל תהליך ההכשרה ולאחר מכן.


   - המשך התפתחות מקצועית: עידוד להשתתפות בהשתלמויות והדרכות מקצועיות נוספות לשם המשך התפתחות מקצועית.


סיכום


הכשרת מטפלים להתמכרויות מתוך אוכלוסיית המכורים הנקיים בטאותרפיה מציעה גישה ייחודית ומעצימה לטיפול. מטפלים אלו מביאים עימם הבנה עמוקה וניסיון אישי, אמפתיה ואמינות גבוהה, ותשוקה עזה לעזור לאחרים.


תהליך ההכשרה כולל לימודים תיאורטיים, הכשרה מעשית, פיתוח מיומנויות בין-אישיות וניהול עצמי, וליווי מתמשך. גישה זו מאפשרת למכורים הנקיים לשמש כמובילים בקהילה ולתרום באופן משמעותי לשיקום ולריפוי של מטופלים אחרים.הצעד השלישי | שיטת 12 הצעדים | מכללת טאותרפיה ד"ר מזרחי אברהם

Comments


bottom of page