top of page

וורקהוליק - התמכרות לעבודה | סכנה לדיכאון חרדה ומחלות אוטואימניות ומוות | ד"ר מזרחי אברהם מייסד טאותרפיה

התמכרות לעבודה היא תופעה מורכבת ומאתגרת המושפעת ממגוון גורמים ביולוגיים, פסיכולוגיים, חברתיים, תרבותיים ומאפייני העבודה עצמה. למרות שמדובר בתחום מחקר נישתי עם מספר מחקרים מוגבל יחסית, ישנה מודעות גוברת לחשיבות הנושא והשפעתו על חיי העובדים.


וורקהוליק - התמכרות לעבודה | סכנה לדיכאון חרדה ומחלות אוטואימניות ומוות | ד"ר מזרחי אברהם מייסד טאותרפיה

התמכרות לעבודה וורקוהוליק
וורקהוליק - התמכרות לעבודה | סכנה לדיכאון חרדה ומחלות אוטואימניות ומוות | ד"ר מזרחי אברהם מייסד טאותרפיה

הגדרת המושג "התמכרות לעבודה" מורכבת ולעתים סותרת, כאשר חלק מהספרות מציגה אותה כתופעה חיובית המייצגת מחויבות ומעורבות גבוהה בעבודה, בעוד אחרים רואים בה תופעה שלילית המאופיינת בכפייתיות, אובססיביות ונוקשות כלפי העבודה. עם זאת, ההתפתחויות התיאורטיות האחרונות נוטות להדגיש את ההיבטים השליליים של התופעה, תוך שימת דגש על הפגיעה שהיא גורמת לתחומי חיים שונים.


התמכרות לעבודה מורכבת ממרכיב התנהגותי, הכולל השקעת זמן ניכרת בעבודה על חשבון פעילויות אחרות, ומרכיב פסיכולוגי, המתבטא בנטייה להיות אובססיבי ומוטרד מעבודה באופן מתמיד. מודל הרכיבים של התמכרויות מספק תובנות נוספות לגבי מאפייני ההתמכרות לעבודה, כולל בולטות, שינוי מצב רוח, סובלנות, גמילה, קונפליקט והישנות.


שיעורי ההימצאות של התמכרות לעבודה נעים בין 7.3% ל-39.7% במדינות שונות, כאשר מחקרים מצביעים על קשר בין התופעה למגוון רחב של בעיות פסיכולוגיות, פיזיות ותעסוקתיות. גורמי הסיכון להתמכרות לעבודה כוללים מאפייני אישיות כמו מוחצנות, חרדה, שאפתנות וכן מאפייני סביבת העבודה.


מחקרים אחרונים מצביעים על הקשר בין התמכרות לעבודה לתופעת ה-Presenteeism (נוכחות בעבודה למרות מחלה או חוסר התאמה), כאשר האחרונה נמצאה כגורם המנבא המשמעותי ביותר להתמכרות לעבודה.


הטיפול בהתמכרות לעבודה כולל שילוב של גישות פסיכולוגיות ופרמקולוגיות, כמו טיפול קוגניטיבי-התנהגותי, ראיונות מוטיבציוניים ופסיכולוגיה חיובית, אך הראיות ליעילותן של גישות אלו עדיין מוגבלות. טאותרפיה ממליצה בחום על תכנית העל של שיטת 12 הצעדים שהוכחה כיעלה ביותר בתחומים מגוונים וגם בהתמכרות לעבודה.


מניעת התמכרות לעבודה דורשת גישה הוליסטית הכוללת אסטרטגיות ברמת הפרט, הארגון והחברה. ברמת הפרט, חשוב להגדיר גבולות ברורים בין עבודה לחיים הפרטיים, לנהל זמן ביעילות, לשמור על איזון ולבקש עזרה במידת הצורך. ברמת הארגון, יש לקדם תרבות המעודדת איזון עבודה-חיים ולספק משאבים לתמיכה בעובדים. ברמה החברתית, נדרשות יוזמות להעלאת המודעות לנושא ומדיניות התומכת ברווחת העובדים.


יש צורך במחקר נוסף, בפרט מחקר קליני, כדי להבין לעומק את המאפיינים של התמכרות לעבודה, לפתח כלי אבחון מהימנים ולבחון את יעילותן של התערבויות טיפוליות. תחום מחקר זה צפוי להמשיך ולהתפתח, בד בבד עם העלייה במודעות לחשיבות האיזון בין עבודה לחיים ולהשפעותיה של התמכרות לעבודה על בריאות ורווחת העובדים.


לסיכום, התמכרות לעבודה היא תופעה מדאיגה המצריכה התייחסות ברמה האישית, הארגונית והחברתית. הבנת הגורמים והמנגנונים המעורבים בהתפתחותה, לצד פיתוח אסטרטגיות מניעה וטיפול יעילות, הם צעדים הכרחיים בקידום איזון בריא ומיטבי בין עבודה לחיים עבור כלל העובדים.התמכרות לעבודה: מבט מעמיק על תופעה מורכבת


התמכרות לעבודה היא תופעה מורכבת ומאתגרת המעוררת עניין גובר בקרב חוקרים, ארגונים ואנשי מקצוע. תופעה זו מושפעת ממגוון גורמים, הכוללים היבטים ביולוגיים, פסיכולוגיים, חברתיים ומאפייני העבודה עצמה. למרות שמדובר בתחום מחקר נישתי יחסית, עם מספר מוגבל של מחקרים שפורסמו עד כה, ישנה הכרה גוברת בחשיבותו ובהשלכותיו הפוטנציאליות על חייהם של עובדים רבים ברחבי העולם.


הגדרה ומושגים


הגדרת המושג "התמכרות לעבודה" מורכבת ולעתים אף סותרת. חלק מהספרות המקצועית מתארת את התופעה באור חיובי, כביטוי למחויבות, מעורבות ותשוקה כלפי העבודה. לעומת זאת, פרספקטיבות אחרות מציגות אותה כתופעה שלילית, המאופיינת בדפוסי התנהגות כפייתיים, אובססיביים ונוקשים ביחס לעבודה, העלולים לפגוע משמעותית באיכות החיים הכללית של הפרט. למרות חוסר האחידות בהגדרות, ההתפתחויות התיאורטיות האחרונות נוטות להדגיש יותר את ההיבטים השליליים של התמכרות לעבודה, תוך הכרה בהשפעותיה ההרסניות הפוטנציאליות על מגוון תחומי חיים.


מאפייני התמכרות לעבודה


התמכרות לעבודה כוללת שני מרכיבים מרכזיים: מרכיב התנהגותי ומרכיב פסיכולוגי. המרכיב ההתנהגותי מתייחס להשקעה ניכרת של זמן ומאמץ בעבודה, על חשבון פעילויות ותחומי חיים אחרים. לעומת זאת, המרכיב הפסיכולוגי מתבטא בהתעסקות מחשבתית מתמדת בעבודה, לצד תחושות של אובססיביות וקושי להתנתק ממנה. מודל הרכיבים של התמכרויות, שפותח במקור עבור התמכרויות לחומרים, מספק תובנות נוספות לגבי מאפייני ההתמכרות לעבודה. מודל זה מציע שישה רכיבים מרכזיים המשותפים להתמכרויות שונות: בולטות, שינוי מצב רוח, סובלנות, גמילה, קונפליקט והישנות. הבנת הדינמיקה של רכיבים אלו בהקשר של התמכרות לעבודה עשויה לסייע בזיהוי, אבחון וטיפול בתופעה.


היקף התופעה והשלכותיה


מחקרים אפידמיולוגיים מצביעים על שיעורי הימצאות משתנים של התמכרות לעבודה במדינות שונות, הנעים בין 7.3% בנורבגיה ל-39.7% בדרום קוריאה. על אף השונות בממצאים, נתונים אלו מדגישים את היותה של התמכרות לעבודה תופעה נפוצה למדי, העלולה להשפיע על חלק משמעותי מכוח העבודה. התמכרות לעבודה נקשרה למגוון רחב של השלכות שליליות על בריאותם הפיזית והנפשית של עובדים, ביניהן דיכאון, חרדה, שחיקה, בעיות שינה, והפרעות במערכות יחסים. כמו כן, התופעה עלולה להוביל לירידה בתפקוד ובפרודוקטיביות בעבודה, ולהגביר את הסיכון לתאונות ופציעות הקשורות לעבודה.


גורמי סיכון וקשרים עם מאפיינים אישיותיים


מחקרים שונים בחנו את הגורמים העשויים להגביר את הסיכון להתמכרות לעבודה. נמצא כי מאפייני אישיות מסוימים, כגון מוחצנות, חרדה, נטייה לשלמות (פרפקציוניזם) ונטייה לסוג התנהגות A (המאופיינת בתחרותיות, תוקפנות וקוצר רוח), קשורים לסיכון מוגבר להתמכרות לעבודה. יתר על כן, סביבת העבודה עצמה עשויה למלא תפקיד חשוב בהתפתחות התופעה, כאשר היבטים כמו לחץ רב, ציפיות גבוהות, תרבות ארגונית של "עבודה מעל לכל" ושימוש מוגבר בטכנולוגיות תקשורת, עלולים לתרום להיווצרותה ולהחמרתה של התמכרות לעבודה.


התמכרות לעבודה והקשר ל-Presenteeism


מחקרים עדכניים מצביעים על הקשר המשמעותי בין התמכרות לעבודה לבין תופעת ה-Presenteeism, המתייחסת לנוכחות פיזית בעבודה למרות מחלה, חוסר התאמה או מצוקה נפשית. אחד המחקרים הבולטים בתחום מצא כי Presenteeism הוא הגורם המנבא החזק ביותר להתמכרות לעבודה, מה שמעיד על הדינמיקה המורכבת בין שתי התופעות. ממצא זה מדגיש את החשיבות של התייחסות לא רק לשעות העבודה הממושכות, אלא גם לאיכות הנוכחות והתפקוד של העובדים, בבואנו להעריך את הסיכון להתמכרות לעבודה ואת השפעותיה.


אפשרויות טיפול ואתגרים - שיטת 12 הצעדים


הטיפול בהתמכרות לעבודה מציב אתגרים ייחודיים, שכן העבודה עצמה נתפסת בדרך כלל כפעילות לגיטימית וחיובית. עם זאת, קיימות מספר אפשרויות טיפוליות מבטיחות, הכוללות שילוב של גישות פסיכולוגיות ופרמקולוגיות. בין הגישות הפסיכולוגיות הנפוצות ניתן למנות טיפול קוגניטיבי-התנהגותי (CBT), ראיונות מוטיבציוניים, ויישום עקרונות הפסיכולוגיה החיובית. עם זאת, חשוב לציין כי הראיות ליעילותן של התערבויות אלו בהקשר הספציפי של התמכרות לעבודה עדיין מוגבלות, ונדרש מחקר נוסף כדי לבסס את האפקטיביות שלהן.


אסטרטגיות מניעה ברמת הפרט, הארגון והחברה


מניעת התמכרות לעבודה דורשת מאמצים משולבים וגישה רב-ממדית. ברמה האישית, חשוב לקדם אסטרטגיות כגון הגדרת גבולות ברורים בין עבודה לחיים הפרטיים, ניהול זמן יעיל, טיפוח פעילויות פנאי מספקות ופיתוח מיומנויות התמודדות עם לחץ. ברמת הארגון, יש ליצור סביבת עבודה התומכת באיזון עבודה-חיים, תוך עידוד התנהגויות בריאות, הגבלת ציפיות בלתי סבירות והנגשת משאבי תמיכה לעובדים. ברמה החברתית, נדרשות יוזמות להעלאת המודעות לנושא ההתמכרות לעבודה, לצד מדיניות וחקיקה המקדמות זכויות עובדים, רווחה תעסוקתית ואיזון בין דרישות העבודה לצרכים האישיים והמשפחתיים.


הצורך במחקר נוסף


למרות ההתקדמות המשמעותית בחקר התופעה בשנים האחרונות, עדיין קיימים פערי ידע ניכרים בתחום התמכרות לעבודה. אחד האתגרים המרכזיים הוא היעדרם של מחקרים קליניים מבוקרים, הבוחנים לעומק את המאפיינים, הסיבות והדרכים היעילות לאבחון ולטיפול בהתמכרות לעבודה. פיתוח כלי אבחון מהימנים ותקפים, לצד בחינה שיטתית של התערבויות טיפוליות שונות, הם צעדים הכרחיים בקידום ההבנה וההתמודדות עם תופעה מאתגרת זו. כמו כן, יש צורך במחקרים נוספים הבוחנים את האינטראקציה בין גורמים אישיותיים, ארגוניים וסביבתיים, ואת האופן שבו הם עשויים לתרום להתפתחות ולשימור של התמכרות לעבודה.


סיכום


התמכרות לעבודה היא תופעה מורכבת, המצריכה הבנה מעמיקה והתייחסות הוליסטית. המחקר בתחום חושף את השלכותיה השליליות האפשריות על בריאותם ורווחתם של עובדים, ומדגיש את הצורך בפיתוח אסטרטגיות יעילות למניעה ולטיפול. קידום מודעות, יצירת סביבות עבודה תומכות ומתן כלים להתמודדות אפקטיבית, הם מרכיבי מפתח בהתמודדות עם אתגר זה. בה בעת, נדרש מחקר מתמשך ומעמיק יותר, שיאפשר לנו להבין טוב יותר את הגורמים המעורבים בהתמכרות לעבודה, ולפתח דרכי מניעה וטיפול מותאמות. רק בעזרת שיתוף פעולה בין חוקרים, ארגונים ואנשי מקצוע, נוכל לקדם בהצלחה איזון בריא ומיטבי בין עבודה לחיים, ולהבטיח את רווחתם של עובדים בעולם התעסוקה המשתנה.תובנות מרכזיות:


1. התמכרות לעבודה היא תחום מחקר נישתי עם מספר מחקרים נמוך יחסית שפורסמו עד כה.

2. התפתחויות טכנולוגיות עשויות לתרום לטשטוש הגבולות בין חיי העבודה לחיים שמחוץ לעבודה.

3. אין הגדרה מוסכמת למונח "התמכרות לעבודה" והוא מתואר לעתים כתופעה חיובית ולעתים שלילית.

4. התמכרות לעבודה נובעת מאינטראקציה מורכבת בין גורמים ביולוגיים, פסיכולוגיים, חברתיים ומאפייני העבודה עצמה.

5. שיעורי ההימצאות של התמכרות לעבודה נעים בין 7.3% בנורבגיה ל-39.7% בדרום קוריאה.

6. התמכרות לעבודה קשורה למגוון רחב של בעיות, החל מבעיות פסיכולוגיות ועד לבעיות בריאות פיזית.

7. מחקרים מצאו קשר בין התמכרות לעבודה לבין מאפייני אישיות כמו מוחצנות, חרדה והתמדה.

8. נוכחות בעבודה (Presenteeism) נמצאה כגורם המנבא החזק ביותר להתמכרות לעבודה.

9. הטיפול בהתמכרות לעבודה כולל שילוב של גישות טיפול פסיכולוגיות ופרמקולוגיות, אך הראיות ליעילותן מוגבלות.

10. נדרשת גישה הוליסטית הכוללת אסטרטגיות ברמת הפרט, הארגון והחברה כדי למנוע התמכרות לעבודה."איזון אינו משהו שאתה מוצא, זה משהו שאתה יוצר."


עצות מעשיות:


1. הגדירו גבולות ברורים בין זמן העבודה לזמן הפנוי והקפידו לשמור עליהם.

2. קחו הפסקות קבועות במהלך יום העבודה כדי לנוח ולהתרענן.

3. תעדפו משימות ונהלו את הזמן שלכם ביעילות כדי למנוע עומס יתר.

4. שמרו על איזון בין העבודה לתחומי חיים אחרים כמו משפחה, חברים ותחביבים.

5. למדו לומר "לא" כאשר אתם מרגישים שאתם לוקחים על עצמכם יותר מדי משימות.

6. שקלו לבקש עזרה מקצועית אם אתם מרגישים שהעבודה משתלטת על חייכם.


מנטרות לדיבור עצמי לוורקוהוליק:


1. במקום לומר: "אני חייב/ת להספיק הכל היום", אמרו: "אני עושה את מיטבי ומתקדם/ת בקצב שלי".

2. במקום לומר: "אני לא יכול/ה לקחת הפסקה", אמרו: "הפסקות הן חשובות לרווחתי ולביצועים שלי".

3. במקום לומר: "העבודה היא כל חיי", אמרו: "העבודה היא חלק חשוב בחיי, אך יש לי גם תחומים אחרים החשובים לי".

4. במקום לומר: "אני חייב/ת להיות זמין/ה תמיד", אמרו: "אני קובע/ת גבולות בריאים בין העבודה לחיים הפרטיים שלי".

5. במקום לומר: "אני לא מספיק טוב/ה", אמרו: "אני עושה את מיטבי ומוקיר/ה את המאמצים שלי".האם אני מכור לעבודה - שאלות מעוררות מחשבה:1. כיצד אתם חווים את האיזון בין עבודה לחיים במציאות שלכם? האם קיים תחום שדורש תשומת לב נוספת?

2. אילו מאפיינים של סביבת העבודה שלכם עשויים לעודד או למנוע התנהגויות של התמכרות לעבודה?

3. האם התמודדתם אי פעם עם סימפטומים של התמכרות לעבודה? אם כן, כיצד השפיע הדבר על חייכם ומה עזר לכם להתמודד?

4. מה דעתכם על הטענה שהתמכרות לעבודה יכולה להיתפס כתופעה חיובית במונחים של מחויבות ופרודוקטיביות?

5. אילו שינויים ברמה האישית, הארגונית והחברתית יכולים לקדם איזון בריא יותר בין עבודה לחיים עבור כולנו?


בחן את תודעתך:1. האם הגדרתם גבולות ברורים בין זמן העבודה לזמן הפנוי? כיצד אתם יכולים לחזק את הגבולות הללו?

2. באילו דרכים אתם יכולים לשפר את הניהול והתעדוף של זמן העבודה שלכם כדי למנוע עומס יתר?

3. האם אתם מקפידים על לקיחת הפסקות קבועות במהלך יום העבודה? כיצד תוכלו להפוך זאת לחלק בלתי נפרד מהשגרה שלכם?

4. כיצד אתם משמרים את האיזון בין עבודה לתחומי חיים אחרים החשובים לכם? האם יש תחום הדורש תשומת לב רבה יותר?

5. האם אתם מרגישים בנוח לומר "לא" כאשר אתם מרגישים שאתם לוקחים על עצמכם יותר מדי? אילו צעדים תוכלו לנקוט כדי לחזק את היכולת הזו?


וורקהוליק - התמכרות לעבודה | סכנה לדיכאון חרדה ומחלות אוטואימניות ומוות | ד"ר מזרחי אברהם מייסד טאותרפיה

Comments


bottom of page