חיפוש
  • Dr Avraham Mizrahi

שיטת 12 הצעדים | קורס בגישת 12 הצעדים | מכללת טאותרפיה

ד"ר מזרחי אברהם


רקע על תוכנית 12 הצעדים


תוכנית 12 הצעדים, שמקורה בארגון האלכוהוליסטים AA, ידועה בהיותה שיטת התערבות מתאימה במיוחד לטיפול בהתמכרויות ולהפרעות התנהגות ואישיות נלוות. התוכנית נבעה מחוויות ההחלמה של המייסדים ולכן היא תוכנית פרגמאטית, קלה ליישום וגמישה. התוכנית הינה רוחנית ומציעה מענה הוליסטי אל מול ההתמכרות, ומאפשרת טרנספורמציה כוללת של האדם. מקורה של התוכנית הוא בארגוני עזרה-עצמית, אולם התוכנית מיושמת בהרחבה גם במסגרות מקצועיות ברחבי העולם, בנוסף לדרכי טיפול קיימות ולעתים כדרך הטיפול העיקרית. יישום התוכנית מתבצע בהצלחה עם מבוגרים ונוער כאחד.
מהי גישת 12 הצעדים ולמה מה אני צריך זאת?


1. היכרות עם תוכנית 12 הצעדים –  תוכנית בינלאומית אשר יעילותה הוכחה באינספור מצבי-חיים.

2. אפשרות ליישם את התוכנית בחיים האישיים והמקצועיים ולצמוח ע”י יישום העקרונות הרוחניים שלה.

3. קבלת כלים ומיומנויות להתערבות וייעוץ במקרים של התמכרות ולהפרעות התנהגות ואישיות נלוות.

4. תעודה מוכרת שניתנת על ידי מכללת טאותרפיה.


תכני הקורס :

• תוכנית 12 הצעדים: היסטוריה, מקורות ורקע כללי, היחס בין הקבוצות לעזרה עצמית (A.A/N. A) לבין תוכנית הצעדים, 12 המסורות.

• מבנה התוכנית, דרכי העבודה של התוכנית ב-N.A ובטיפול מקצועי, הכללת התוכנית כשיטת טיפול מקצועית למגוון תופעות והפרעות, שפת התוכנית.

• “ארגז הכלים” של התוכנית וערכיה המיוחדים. היכרות עם הצעד הראשון ותפיסת העולם שלו.

• מצעד ראשון אל השני, הערכים והעקרונות של הצעד השני, הבנת הכוח העליון והיחס אליו, התפתחות האמונה, התגברות על התנגדויות לצעד.

•ערכים ועקרונות של הצעד השלישי, הבנת הרצון האלוהי והתפיסה המוסרית של התוכנית. התוכנית כפסיכותרפיה מבוססת אמונה, משמעות התפילה של צעד שלישי.

• צעד ארבע: סיפור החיים, חשבון נפש מוסרי, עבודה על טינות, פחדים ופגיעות באחרים.

• צעד חמש: לקיחת אחריות אישית (accountability), ווידוי ומשמעותם להתפתחות.

• צעדים שש ושבע: נכונות להשתנות ופעולה אקטיבית לשינוי עצמי.

• יישום התוכנית בעבודה עם קורבנות. צעדים שמונה ותשע – מחילה לאחרים, עריכת הרשימה של הפגיעות, התחלת תהליך הפיצוי ובקשת המחילה, הבטחות התוכנית.

• צעד 10: שימור ההתקדמות, התוכנית כדרך חיים.

• צעדים אחד-עשר ושנים עשר: המשך ההתקדמות ועד להתעוררות הרוחנית.

מבנה הקורס:

90 ש”א המחולקות לחמישה-עשר מפגשים שבועיים בני 6 שעות אקדמיות, ( 4.5 שעות שעון. )

איך אנחנו מלמדים?

מהשיעור הראשון כל מפגש מתחלק לשניים: לימוד תיאורטי וסדנא להתנסות אישית בת שעתיים.

הלמידה וחווית ההתנסות ב12 צעדים מתבטאת בכך שהמשתתפים זוכים לתרגל באופן מידי חלקים רלבנטיים מהתוכנית בחייהם, באופן שיאפשר