טאותרפיה-לימודי פסיכותרפיה ממוקדת התמכרויות

תכנית הלימודים ללימודי פסיכותרפיה

התקשרו

להכוונה טלפונית

או תפנו  במייל

פסיכותרפיית טאותרפיה ממוקדת התמכרויות

שנה"ל תשע"ט 2018-2019

תאריך התחלה: 17.10.18 בין השעות 16:00-21:00

מרכז אקדמי: ד"ר מזרחי אברהם.

מרכת תכנית 12 הצעדים: הרב אהרון פריבר

מרכז תכנית הפסיכולוגיה הבודהיסטית: יובל אידו טל.

תיאוריות מתקדמות של אישיות


ממשיכיו של פרויד, פרברן, אבי גישת יחסי האובייקט, וההשפעות הסביבתיות וההוריות, ומלאני קליין שתרמה תרומה מהפכנית ומרתקת להתפתחות החשיבה הפסיכואנליטית. היא שברה את מיתוס הילד וערכה לנו היכרות עם סערת הרגשות האדירה, של האהבה ושל ההרס, הקיימת מלידה, המייצרת פנטזיות עוצמתיות הממשיכות להניע את הנפש גם במהלך ההתבגרות והבגרות. עיסוקה של קליין בהגדרתם של יחסי האובייקט - בחרדות המרכזיות, בסוגים השונים של הקנאה, ובמעברים התדירים בין העמדות הנפשיות - כל אלה מאפשרים להבין תופעות נפשיות ותהליכים טיפוליים.
הקורס יתמקד בחיבור של מלאני קליין לגישה הבודהיסטית קלינית , ולצעדים 1-3 מתוך 12 הצעדים .


כשהיצר קם על יוצרו: הקשת הרחבה של ההתמכרויות, פגיעה עצמית, ותחלואה כפולה


לצד ההתמכרויות המוכרות לסמים ואלכוהול, נלמד על הסוגים הרבים של ההתמכרויות ההתנהגותיות, ההימורים, הקניות, ההתמכרות למחשבים, נדון בהשפעות ההתמכרות על כל רבדיה, ובתחלואה כפולה הכוללת מחלות נפש, הפרעות קשב וריכוז, הפרעות אכילה ועוד. דגש מיוחד יינתן לתופעת
הפגיעה עצמית המהווה התמכרות בפני עצמה: חתכים, כוויות ופציעות עצמיות נוטים להתקבע ולהפוך לחלק מהרפרטואר הנפשי-התנהגותי לאחר ש'התגלו', והם נשזרים ביחסי האובייקט המופנמים ובאלו הנרקמים עם המטפל/ת.


שיטת 12 הצעדים : תלת שנתי .

הפסיכותרפיה של הצעדים , כל יום נסיים עם לימוד פרק מהצעדים ונעשה אינטגרציה עם החומר הנלמד באותו יום .הסמינר הקליני מתמקד בהבנת הקליניקה והטכניקה הטיפולית לאורן של הגישות הטיפוליות הנלמדות. הסמינר מושתת על הדרכה קבוצתית ומהווה רכיב מהותי בתוכנית הלימודים. במהלך כל השנה תנותחנה פגישות טיפוליות כתובות שיביאו המשתתפים בקבוצה, מתוך עבודתם הטיפולית.

 

 

 

קורסי שנה שנה ב:

בודהיזם, לימודי פסיכותרפיה בראי פסיכולוגיית יחסי האובייקט ופסיכולוגיית העצמי: 

 

 


הקשר בין לימודי פסיכותרפיה בודהיזם הוא עמוק ורב גוונים, ומתחיל כבר בעצם הרצון ללימודים אלה, דהיינו בעניין בסיסי וסקרנות להכיר את נפש האדם, שאיפה לעזור להפחית סבל נפשי, ובאמצעות שיטות שונות לטפל במשברים, בהפרעות, במצוקות נפשיות וכו'.
השקעת עומק בלימודי פסיכותרפיה ברוח פסיכולוגיית יחסי האובייקט ופסיכולוגיית העצמי ולימודי בודהיזם, מגלה כי בשתי הדיסציפלינות, הנתיב המרכזי להבנת נפשו של הזולת הינו ההתבוננות וההקשבה האמפתית בלבד.
השילוב של לימודי פסיכותרפיה ברוח פסיכולוגיית העצמי ויחסי האובייקט  ולימודי בודהיזם הינו שילוב יחודי, משום שהוא מציע זווית התבוננות חדשה שאינה מצריכה בחירה בין שתי נקודות מבט שלוש אטו יותר והן אינן שונות במהותן, אלא משלימות. במסגרת הדרכה של פסיכולוגיית העצמי הקשר שבין לימודי פסיכותרפיה מערבית לבין לימודי בודהיזם מתחדד ומתבהר, ויוצר מפגש מרתק והרמוני בין תרבויות ובין פילוסופיות שונות.
לימודי פסיכותרפיה ברוח פסיכולוגיית העצמי, במקביל ללמודי בודהיזם, מבהירים ומגלים ללומד את עומק הקשר המובהק בין מושג האמפתיה לבין מושג החמלה הבודהיסטי, כמו גם את הדמיון היסודי במושגים מקבילים נוספים. ועל כך- במאמרים הבאים.


העברה והעברה נגדית
מכללת ווינגייט סמסטר א'' 17:45-19:15

במרכזן של כל ההתייחסויות התיאורטיות ושל הטכניקות הטיפוליות בשדה הדינאמי, עומדת ההעברה ואופיים של הפירושים הניתנים לה. בתחילת ימיה של הפסיכותרפיה הדינאמית ההעברה נתפסה כהתנגדות של המטופל אך גם כמנוף המרכזי ליצירת השינוי הנפשי. התופעה של ההעברה הנגדית נחשבה לאירוע נדיר של ביש-מזל, הפרעה בתגובת המטפל להעברה של המטופל. במודל הקלאסי המקורי הצמד הטיפולי כלל מטופלים נוירוטיים שהציגו את משאלותיהם הילדיות, חשפו את מנגנוני ההגנה והקונפליקטים שלהם, למטפלים, בוגרים ובריאים, שהבינו אותם באופן מדעי ואובייקטיבי. תפיסה אחרת לחלוטין מתגלה לעינינו כבר בכותרת, הפרובוקטיבית, של ג’ודי מסלר-דיוויס במאמרה “של מי האובייקטים הרעים האלה לעזאזל?”. מסלר-דייוויס מבטאת בצורה בהירה וברורה תפיסה שתהליכים, המתעוררים במטפל כלפי המטופל, נחשבים למקור משמעותי להבנת התהליך הטיפולי. חנה סגל, מצדה, מזהירה מפני “אנליזה פראית של ההעברה הנגדית”, כלומר מהתמקדות הטיפול בפנטזיות המודעות והלא מודעות של המטפל.
קורס זה עוסק בהתפתחות ההיסטורית של המושגים 'העברה' ו'העברה נגדית' ובדגשים השונים שתיאורטיקנים שונים יצקו לתוכם. נתבונן באופן שבו היבטים אלה נפרסים לפנינו בטיפול הנפשי, נתייחס לפירושי ההעברה - גם לאלה המעובדים ונמסרים למטופל וגם לפירושים הרבים שאינם נמסרים למטופל. אותן השערות טיפוליות, המשפיעות על אופי ההקשבה, ההתערבות ומתן הפירושים המשניים. הקורס יכלול קריאת טקסטים של תיאורטיקנים שונים העוסקים בנושא וכן יבחן תיאורי מקרה של המשתתפים בכיתת הלימוד.

12 הצעדים : תלת שנתי .

הפסיכותרפיה של הצעדים , כל יום נסיים עם לימוד פרק מהצעדים ונעשה אינטגרציה עם החומר הנלמד באותו יום .

סמינר קליני :

מכללת ווינגייט שנתי יום ג' 19:30-21:00 
הסמינר הקליני מתמקד בהבנת הקליניקה והטכניקה הטיפולית לאורן של הגישות הטיפוליות הנלמדות. הסמינר מושתת על הדרכה קבוצתית ומהווה רכיב מהותי בתוכנית הלימודים. במהלך כל השנה תנותחנה פגישות טיפוליות כתובות שיביאו המשתתפים בקבוצה, מתוך עבודתם הטיפולית.


סמסטר ב' שנה ב' :

טיפול בהתמכרויות:

מכללת ווינגייט סמסטר ב' יום ג - 16:00-17:30

בהמשך לקורס הבסיסי על ההתמכרות, שנלמד בשנה א', נעמיק את ההכרות עם שיטת הטיפול הדינאמית המותאמת להתמכרויות ונרכוש שיטות וכלים נוספים מגישות אחרות. במהלך הסמסטר נלמד כיצד גישת ה CBT מתייחסת ומטפלת בהתמכרויות שונות ונכיר את דרכי ההתערבות, הייעוץ והטיפול במשפחות המתמודדות עם התמכרות של אחד מבני המשפחה.
טיפול נרטיבי בהתמכרויות
הקורס יקנה ידע תיאורטי אודות מהות הטיפול הנרטיבי; התפיסה הנרטיבית של בעיית ההתמכרויות בכלל והשימוש בחומרים פסיכואקטיביים כגון סמים ואלכוהול בפרט; ומהלכי הטיפול הנרטיבי במכורים ,הלימוד יהיה השוואתי ביחס לתפיסת ההתמכרות בגישתת 12 הצעדים. במהלך הקורס נעלה גם דוגמאות מהניסיון בתחום וכן נבחן אלמנטים נרטיביים בטיפול במכורים במסגרות הטיפול השונות במכורים בארץ . לאו תצה, בודהה, קונפיציוס ו-12 הצעדים :

מכללת ווינגייט סמסטר ב' יום ג -  17:45-19:15

נתוודע לתורת הנפש הבודהיסטית באופן מעשי ועיוני. נתוודע למדיטציה כדרך מרכזית להתבוננות ולחקירה, לקשב פתוח, ולקבלה של המתרחש בגוף ובלב. נתוודע לאופנים בהם נוצר הסבל האנושי מתוך כשלים בהבנת העולם, העצמי והאחר, ומתוך פעולות שגויות שנובעות מהבנה זו. נכיר גם את תורת ההשתחררות הבודהיסטית, שמלמדת כיצד באמצעות אימון נכון אנו יכולים לשנות את תבניות תודעתנו, להשתחרר מסבל מיותר ולפתח איכויות מיטיבות שנמצאות בנו.

מאפייני המציאות: השתנות, התהוות גומלין ואי-נחת.
מאפייני התודעה וכיצד היא מבנה את המציאות.
מהו ה'אני'?
מהי אי-נחת ומהם מקורותיה?
האם ניתן להשתחרר מאי-נחת וכיצד?

בשנה השנייה נחקור ביתר העמקה את אופני ההיווצרות של תהליכים מזיקים ברמה האישית והבינאישית, כמו גם את אפשרות ההיחלצות מהם. נתוודע אל יסודותיהם של תהליכי סיוע ונקנה אימון ראשון בהם, בעיקר תוך לימוד 'מקרים טיפוליים' של הבודהה ושל חכמים בודהיסטיים אחרים. מהמקרים ומהאימון הפרטני נעמיק חקר בהבנת הסבל ומקורותיו בתודעה, נעמוד על רוח הסיוע הבודהיסטי ועל שיטותיו. כמו כן נרחיב את לימוד המדיטציה לסוגיה ונכלול בו גם מדיטציה אנליטית ושימוש בדמיון מודרך.
בין הנושאים

הבנת גורמי הסבל: מכות החיים הבלתי נמנעות והסבל הנובע מיחסו של האדם אל מכות אלה, תוך לימוד שתיים עשרה החוליות של ההתהוות המותנית.
חכמת המעשה בטיפול: השהות עם המסתייע, ההיענות למצוקה, העמדה המקבלת מול הכאב הבלתי-נמנע, הנכונות לשינוי ראייה, זיהוי ונטרול מעגלי קסמים מזיקים.12 הצעדים : תלת שנתי .

הפסיכותרפיה של הצעדים , כל יום נסיים עם לימוד פרק מהצעדים ונעשה אינטגרציה עם החומר הנלמד באותו יום .

סמינר קליני :

מכללת ווינגייט שנתי יום ג 19:30-21:00 

הסמינר הקליני מתמקד בהבנת הקליניקה והטכניקה הטיפולית לאורן של הגישות הטיפוליות הנלמדות. הסמינר מושתת על הדרכה קבוצתית ומהווה רכיב מהותי בתוכנית הלימודים. במהלך כל השנה תנותחנה פגישות טיפוליות כתובות שיביאו המשתתפים בקבוצה, מתוך עבודתם הטיפולית.