טאותרפיה-לימודי פסיכותרפיה ממוקדת התמכרויות

התקשרו

להכוונה טלפונית

או תפנו  במייל

פסיכותרפיית טאותרפיה ממוקדת התמכרויות

שנה"ל תשע"ט 2018-2019

תאריך התחלה: 17.10.18 בין השעות 16:00-21:00

מרכז אקדמי: ד"ר מזרחי אברהם.

מרכז תכנית 12 הצעדים: הרב אהרון פריבר

מרכז תכנית הפסיכולוגיה הבודהיסטית: יובל אידו טל.

שנה ג'

טראומה והתמכרות:
ריקנות: ריק אינסופי

מכללת ווינגייט סמסטר א' - 16:00-17:30

הריקנות הינה חוויה בסיסית, עצומה, ומחוללת בנפשו של המכור. פעמים רבות הדחף להשתמש נובע מהחשש "לפגוש" באותה חוויית ריקנות בלתי מוסברת ובלתי נסבלת. מעצם מהותה מושג הריקנות קשה להגדרה ולתפיסה הן לחווה אותה והן לצופה מהצד. נכיר את המושג והחוויה, ונלמד ממה מורכב הריק הזה ומה עומד מאחוריו. דרך קריאה מודרכת בכתבים פסיכואנליטיים נתוודע אל מושגים קשורים כמו חרדות ראשוניות וטראומות מוקדמות.
התמכרות למין , לפונוגרפיה , עבריינות מין והתמודדות הצעדים עם הנושא .

כפיית החזרה:
כפיית החזרה" מציינת תהליך בסיסי ומרכזי בחיי הנפש בכלל ובמבנה המכור בפרט. נסביר ונאפיין את המושג, נלמד על ההיבטים הממכרים והממאירים בו, ונקשר אותו לדפוסים חוזרים המוכרים לנו מחיינו ומחיי המטופלים שאנחנו פוגשים. דרך קריאה מודרכת בכתבים פסיכואנליטיים נכיר את המושג היסטורית, נעקוב אחר התפתחותו ונלמד על התפקיד המרכזי שהוא ממלא בהתמכרות. "


הפרעות אכילה, התמכרות להימורים , לאינטרנט , למערכות יחסים ועוד:

מכללת ווינגייט סמסטר א יום ג - 17:45-19:15

בקורס הבסיסי נעסוק בהכרות עם סוגי הפרעות האכילה : אנורקסיה נרבוזה, בולימיה נרבוזה והפרעת אכילה לא ספציפית. כמו כן, נתייחס לתופעה של אכילת יתר, למרות שהיא עדין לא מוגדרת כהפרעת אכילה. בהמשך יוצגו גישות הטיפול השונות שפותחו. בנוסף, נעסוק בקשר בין הפרעות אלו ובין התמכרות. ישולבו דוגמאות מתוך הספרות המקצועית ומהעבודה הקלינית.
בקורס המתקדם נעסוק בהבנת תופעת הפרעות האכילה, מכיוונים תיאורטיים שונים, בתחום של הגישות הפסיכו דינמיות. הדגש הינו על הגישות העוסקות בהתפתחות הפרעת האכילה, כביטוי פסיכוסומאטי של חסך ביחסים המקודמים או טראומה מוקדמת. בכדי להשלים את התמונה נעסוק בקצרה גם בהמשגות ויישומים טיפוליים של הגישה הקוגניטיבית התנהגותית. ישולבו דוגמאות מתוך הספרות המקצועית ומהעבודה הקלינית.

12 הצעדים : תלת שנתי .

הפסיכותרפיה של הצעדים , כל יום נסיים עם לימוד פרק מהצעדים ונעשה אינטגרציה עם החומר הנלמד באותו יום .

סמינר קליני : 19:30-21:00 

הסמינר הקליני מתמקד בהבנת הקליניקה והטכניקה הטיפולית לאורן של הגישות הטיפוליות הנלמדות. הסמינר מושתת על הדרכה קבוצתית ומהווה רכיב מהותי בתוכנית הלימודים. במהלך כל השנה תנותחנה פגישות טיפוליות כתובות שיביאו המשתתפים בקבוצה, מתוך עבודתם הטיפולית.

סמסטר ב' שנה ג


ההיבט האינטרסובייקטיבי בפסיכותרפיה :

מכללת ווינגייט סמסטר ב'יום ג , - 16:00-17:30


בכל מפגש טיפולי ניתן להבין את המטופל ואת הדיאלוג הטיפולי גם בעזרת ההקשר (הקונטקסט) האינטרסובייקטיבי, שבו מתהווים רחשי-הלב הסובייקטיביים של המטפל ושל המטופל ומעצבים אלה את אלה (the interplay of containing systems).
מטרת הקורס הנה ללמוד על גישות שונות של ההיבט האינטרסובייקטיבי בטיפול, במטרה לאתר הבט זה ולרתום אותו במהלך הטיפול, לצורך חילוץ הטיפול מתקיעות ולקידום של שינוי רצוי. בקורס זה נראה, גם דרך תיאורי מקרים, כיצד תורמת החוויה הסובייקטיבית של המטפל לשחזור פגיעות התפתחותיות של המטופל בהעברה. כמו כן, נראה כיצד המטפל מחפש תנוחה רגשית כלפי המטופל בתוך ההקשר האינטרסובייקטיבי שהתהווה ביניהם ועל בסיס מערכת ההכלה הסימבולית של המטפל. באמצעות תנוחה רגשית זו, המטפל מפרש ומתנהג בצורה שמחזיקה(holding) את מערכת ההכלה של המטופל ומחלץ את שניהם מהתנגשות ומאי-תקשורת בין מערכות ההכלה שלהם אל דיאלוג שהוא טיפולי. יבחנו גישות של יחסי אובייקט ושל self על פי אוגדן, סטולרו, אטווד, ברנדשפט, סוקרוב, טרופ, ארון, בנג'מין ואשל. כמו כן יבחנו המקורות לגישה האינטרסובייקטיבית אצל פרויד, ויניקוט, קליין, סאליבן וקוהוט.

עקרונות הגישה ההתייחסותית

מכללת ווינגייט סמסטר ג יום ג' - 17:45-19:15בתקופתנו, אפילו החיפוש אחרי האור מחייב לקבל את העובדה שאין אמת אחת ויחידה. כך, גם במדעים שנחשבו בעבר למדויקים, אותה התופעה יכולה להיתפס ולהיות מוגדרת באופנים המוציאים זה את זה. כך למשל, ‘אור’ הינו אוסף חלקיקים אך הוא גם גל - והקביעה מהו תלויה במכשיר המדידה. המסקנות מעולם הפיסיקה מחייבות גם את תפיסת הטיפול הנפשי ואת ההמשגה של מטרותיו ואופן התהוותו.
על פי הגישה ההתייחסותית, מטפלים משפיעים על מטופליהם באופן אקטיבי, גם אם לא מודע, ואין אפשרות להתייחס לתהליך הטיפולי מבלי לבדוק היבטים אלה. תפיסת עולם טיפולית זו מהווה במובנים מסוימים היפוך לתפיסות ששלטו בעשורים הראשונים להתהוות הפסיכואנליזה. פרויד, קליין, ובמובנים רבים גם קוהוט, עשו שימוש בתיאוריה, או ברגשותיהם האמפתיים, על מנת לגלות למטופל מיהו, הכירו לו היבטים באישיותו שעדיין לא הכיר. המשגתו של התהליך הטיפולי בגישה ההתייחסותית דומה לציורו של אשר, בו יד מציירת יד שמציירת יד. המטפל אינו רק מכל, המהדהד את השלכותיו של המטפל, הוא שותף יצירתי התורם מאישיותו ומהלא מודע שלו לאופן התהוותו של התהליך הטיפולי.
קורס זה עוסק במספר כתבים מכוננים של תיאורטיקנים בתחום. דרך כתבים אלה יידונו הנושאים של השפעת המטפל על הטיפול, האפשרות לעשות שימוש מקצועי במחשבות אלה והפרשנות המוטעית הניתנת לעתים קרובות להיבטים אלה על ידי מטפלים צעירים.


12 הצעדים : תלת שנתי . 12:15-12:45

הפסיכותרפיה של הצעדים , כל יום נסיים עם לימוד פרק מהצעדים ונעשה אינטגרציה עם החומר הנלמד באותו יום .

סמינר קליני : 19:30-21:00 

מכללת ווינגייט שנתי יום ב ' 13:15-14:45

הסמינר הקליני מתמקד בהבנת הקליניקה והטכניקה הטיפולית לאורן של הגישות הטיפוליות הנלמדות. הסמינר מושתת על הדרכה קבוצתית ומהווה רכיב מהותי בתוכנית הלימודים. במהלך כל השנה תנותחנה פגישות טיפוליות כתובות שיביאו המשתתפים בקבוצה, מתוך עבודתם הטיפולית.


סמינרים נוספים יתקיימו אחת למספר חודשים בימי שישי בנושאים :

• העמדה הטיפולית בעבודה עם מכורים.
• גיבוש זהות המטפל בהתמכרויות.
• טיפול בהבעה ויצירה בהתמכרויות.
• התערבויות גוף-נפש בטיפול בהתמכרויות.
• פסיכודרמה ב-12 צעדים .
בנוסף ימי הכשרה על ויקטור פרנק ו- 12 הצעדים .
הגישה האדלריאנית על התמכרות  והצעדים .
אריך פרום בודהיזם ו12 - צעדים .

תכנית הלימודים ללימודי פסיכותרפיה